2019.10.06.

HAMAROSAN LEZÁRJUK A REGISZTRÁCIÓT: FVSZ SZAKMAI FÓRUM

Írta: B.B.

Az FVSZ Szakmai Fórum idén első ízben 2019. október 17-én, csütörtökön 14-00-tól kerül megrendezésre. Helyszín: Pannon Kincstár, 1056 Budapest, Váci u. 47. 
(Parkolás: a Franklin Autóházban 10%-os, kedvezményes parkolási lehetőség)

Az új rendezvénysorozat célja, hogy az aktuális, fontos témákat megbeszélve, közösen keressünk megoldást a felmerülő problémákra, együtt alakítsuk ki az FVSZ álláspontját és fogalmazzuk meg javaslatainkat a felnőttképzést érintő kérdésekben.

Tervezett témák:
A felnőttképzést érintő várható rendszerszintű átalakulások
FVSZ Kutatás

Előadók: FVSZ Elnökség tagjai

A rendezvényre kizárólag FVSZ tagok jelentkezését várjuk 2019. október 10-én 10 óráig!
A Fórumon való részvétel szervezetenként egy fő részére ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött! Az előzetes nagy érdeklődésre való tekintettel kérem, regisztráljanak mielőbb az alábbi űrlap kitöltésével, köszönöm! Regisztráció

Bízunk benne, hogy a rendezvényen az Önök szervezetét is üdvözölhetjük!

2019.10.01.

A KORMÁNY 229/2019. (IX. 30.) KORM. RENDELETE AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK MÓDOSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL SZÓLÓ 150/2012. (VII. 6.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Írta: B.B.

A Magyar Közlöny 2019/162.számában megjelent a Kormány a  szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény 88.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet tartalmazza.”
2.§ Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az  Sztv. 29.  § (7)  bekezdésében foglaltak szerinti, meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető – a  szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó – szakképesítéseknek az  1.  melléklet 1.  pontjában foglalt 1. táblázat szerinti iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések esetén az  azonos ágazatba sorolt további szakképesítések minősülnek.”
3. § Az R. 10. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: „(3) A  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézmény a  2020. augusztus 31-én hatályos OKJ szerint iskolarendszeren kívül oktatható szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló, Fktv. szerinti képzést 2020. december 31-ig indíthat, amelynek szakmai vizsgáját – a javító- és a pótlóvizsgák kivételével – legkésőbb 2022. december 31-ig be kell fejezni.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti képzések vizsgáit a  2020. augusztus 31-én hatályos szakmai és vizsgakövetelmények szerint kell megszervezni és lebonyolítani.”

4.§ (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5.§ Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
6.§ Hatályát veszti az R.
a) 1. § (2) és (5)–(7) bekezdése,
b) 2. § (2) és (4) bekezdése,
c) 9. § (2), (4)–(9), (11), (12) és (15)–(17) bekezdése,
d) 2. és 5–7. melléklete.

Mellékletek

2019.09.25.

ÚJ FIR RENDSZER: ADATSZOLGÁLTATÁSI HATÁRIDŐ

Írta: B.B.

Az FVSZ oldalán korábban megjelent hír kapcsán ezúton szeretnénk további információt megosztani Tagjainkkal. 

A Pest Megyei Kormányhivatal 2019. szeptember 6-i tájékoztató levele:
 „... Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fejlesztési munkálatok elvégzését követően az online felületek egyetlen domain címen, a https://engedely.mer.gov.hu/ oldalon kerülnek összevonásra, a PREFER rendszer megszűnik. Az oldal 2019. szeptember 23-án hétfőn aktiválódik, amelybe - az engedélyezés során megadott - e-mail címére küldött új jelszóval tud bejelentkezni 2019. szeptember 23-tól. A rendszer aktiválódásával egyidejűleg megküldjük Önöknek a korábbi felületek tematikájára épült új felület felhasználói kézikönyvét.”
„Adatszolgáltatási kötelezettségüket (pl.: Fktv. 15. §), az új rendszer aktiválást követő 10 napon belül, azaz 2019. október 3-ig szükséges teljesíteni, az ezt követő adatszolgáltatás elmaradása jogkövetkezményt von maga után.”

Az FVSZ vezetősége levélben kért állásfoglalást az új FIR rendszer bevezetése kapcsán a Pest Megyei Kormányhivatal Felnőttképzési Osztály dr. Behovics Judit osztályvezető asszonytól.

A teljes levelet belépés után a zárt részben olvashatják

2019.09.20.

FVSZ ELNÖKSÉGI LEVÉL

Írta: B.B.

A tájékoztatás az FVSZ tagjainak szól!

Tájékoztató a Innovációs és Technológiai Minisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért felelős Helyettes Államtitkár Asszony és az FVSZ elnöksége között létrejött találkozóról.

A tájékoztatót belépés után a zárt részben olvashatják

2019.09.17.

FVSZ ELNÖKSÉGI LEVÉL: ITM EGYEZTETŐ TALÁLKOZÓ KÉRÉSE

Írta: B.B.

Az FVSZ vezetősége levélben kért egyeztető találkozót az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért felelős Helyettes Államtitkár Asszonytól.

".... Az FVSZ Elnöksége fontos feladatának tartja a jövőben is Tagsága és elsősorban természetesen a felnőttképzés iránt érdeklődők (képzésben résztvevők), illetve egyéb szereplők hiteles tájékoztatását, melyet jól bizonyít a különböző médiafelületeken eddig megjelent számos interjú, illetve az FVSZ megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Észak-Dunántúli Kutatási Központ szakmai közreműködésével végzett és nemrég lezárult kutatás, mely a Magyarországon működő hazai és külföldi érdekeltségű cégek humán (elsősorban felnőttképzési) igényeivel volt kapcsolatos. ...."

A teljes levelet belépés után a zárt részben olvashatják

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FVSZ MIR HONLAP

 

Képtalálat a következőre: „magyarország kormánya”

 

Képtalálat a következõre: „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal A szakképzés és felnõttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttműködési Alap 

Akkreditált Felnõttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSÕ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külsõ értékelésre történõ felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelõlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelõlap