2018.08.21.

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS ÜTEMEZÉSE 2018. DECEMBER 31-IG

Írta: B.B.

Tisztelt FVSZ Tagok!
A külső értékelés elvégzésének első határideje a felnőttképzési tevékenység folytatására kiadott első jogerős engedély időpontjától számított két év. Ezt követően a soron következő külső értékelések elvégzésének határideje mindig az értékelések dátumához viszonyított két év.

MÁR CSAK 4 HÓNAP A HATÁRIDŐIG!
Az Fktv. 33/B. § alapján a felnõttképzést folytató intézmények a 2018. március 31. napjáig esedékes és a Felnõttképzési Szakértõi Bizottság által nem elvégeztetett, a 14. § (2) bekezdése szerinti külsõ értékelést 2018. december 31-ig kötelesek elvégeztetni.

Azt javasoljuk, hogy a külső értékelés elvégeztetésével ne várják meg az év végét!

Kérem, a letöltött ajánlatkérõ formanyomtatvány a Felnõttképzõk Szövetségének az fvsz@fvsz.hu  email címre küldjék el. Az FVSZ 24 órán belül megküldi az Intézménynek az ajánlatát a külsõ értékelésre.

 Az ajánlatkérõ a zárt részben - belépés után - minden tagtársunk számára elérhetõ. 

2018.08.13.

SZAKKÉPZÉSI INNOVÁCIÓS TANÁCS

Írta: B.B.

Az NSZFH oldalán olvashatnak Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT) munkájáról.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kezdeményezésére első alkalommal, előkészítő jelleggel ült össze a Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT), amelynek legfőbb célja, hogy a középfokú szakképzési és felnőttképzési rendszer jövőbeli fejlesztési irányainak kérdésében aktív párbeszéd jöjjön létre a kormányzat és a szakképzési rendszer meghatározó szereplői között.

2018.08.02.

NSZFH: SZAKMAI VIZSGAELNÖKÖK, VIZSGABIZOTTSÁGI TAGOK ÉS VIZSGAJEGYZŐK TOVÁBBKÉPZÉSEI

Írta: B.B.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal továbbképzéseket szervez vizsgaelnökök, vizsgabizottsági tagok és vizsgajegyzők részére.
1. Felkészítés szakmai vizsgaelnöki feladatok ellátására – kezdő
A programot elsősorban azok részére javasoljuk, akik tervezik, hogy szakmai vizsgán elnöki feladatok ellátására pályázatot nyújtanak be, és még nem vettek részt szakmai vizsgán. A program célja, hogy a leendő vizsgaelnökök átfogó képet kapjanak a szakmai vizsgán ellátandó feladatokról. Programunk blended képzésként valósul meg, amely egy távoktatásos és egy jelenléti részből áll. A felkészítésre jelentkezők a tananyag első részét elektronikusan kapják meg, melynek elsajátítása után tesztet kell kitölteni szintén elektronikusan, a jelenléti oktatás napjáig. A felkészítés kétnapos, a részvétel beszámítható a háromévenként kötelező továbbképzésbe.

A felkészítés jelenléti része az alábbi időpontokban kerül megszervezésre:
2018. szeptember 25-26. Jelentkezési lap
2018. november 20-21. Jelentkezési lap

2. Szakmai vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok továbbképzése – haladó
A program a gyakorlott vizsgaelnökök részére kíván segítséget nyújtani a 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet alkalmazásához vizsgán előfordult esettanulmányok feldolgozásával. A részvétel beszámítható a háromévenként kötelező továbbképzésbe.
Az alábbi időpontokban kerül megszervezésre: 
2018. szeptember 26. Jelentkezési lap
2018. október 17. Jelentkezési lap
2018. november 21. Jelentkezési lap

3. Szakmai vizsgajegyzők felkésztő programja
A program a szakmai vizsgáztatás általános szabályain kívül kiemelten a vizsgajegyzők feladatairól ad tájékoztatást, továbbá segítséget nyújt a Törzslapnyilvántartási rendszer kitöltéséhez. Az alábbi időpontokban kerül megszervezésre:
2018. szeptember 19. Jelentkezési lap
2018. október 9. Jelentkezési lap
2018. november 14. Jelentkezési lap

Kérjük, hogy a részvételi költséget azután szíveskedjenek átutalni, ha megkapták a részvételről a visszaigazoló, tájékoztató levelet.
A jelentkezések regisztrációja beérkezési sorrendben történik, maximum 50 fő jelentkezését tudjuk fogadni. Ha betelt a létszám, nem lesz elérhető a jelentkezési lap az online felületen. 
Regisztrációval kapcsolatos információ: Leffler Adrienn szakreferens, e-mail: adrienn.leffler@nive.hu, telefon: 06 (1) 477 5966

2018.07.31

MKIK FELMÉRÉS: KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZATOK

Írta: B.B.

Közbeszerzési pályázatok a cégek körében
Az MKIK GVI 2018. januári negyedéves konjunktúra-felvételének eredményeiből

Az MKIK elemzése azt vizsgálja, miként alakult a vállalatok közbeszerzési pályázatokon való részvétele, milyen vállalati körben és milyen területeken jelenik meg leginkább ez irányú pályázati aktivitás, valamint, hogy a vállalatok milyen forrásokból értesülnek az éppen aktuális közbeszerzések kiírásáról.
1. Közbeszerzési pályázatokon való részvétel
A 2018 januárjában elvégzett negyedéves vállalati konjunktúra-felmérésben külön rákérdeztek arra, hogy mely cégek indultak közbeszerzési pályázatokon az elmúlt egy évben. E tekintetben a vállalati jellemzők vizsgálata azt mutatja, hogy a közbeszerzési pályázatokon való részvétel többé-kevésbé hasonlóan alakul a vállalatok regionális elhelyezkedésétől, létszámától, árbevételétől, valamint a külföldi tulajdon és az export részarányától függetlenül.
Ugyanakkor a vállalkozások tevékenységi köre szerint lényegi különbség tapasztalható a közbeszerzési pályázatokon való részvétel tekintetében.
• építőipari cégek csaknem egyötöde (19%) indult közbeszerzési pályázatokon
• feldolgozóipari vállalatok esetében szintén átlag feletti a pályázati részvétel (13%)
• A nem ipari vállalatok közbeszerzési pályázatok iránti érdeklődése lényegesen alacsonyabb ennél: a gazdasági szolgáltatást nyújtó cégek 8%-a, a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatok 6%-a indult ilyen jellegű pályázatokon
Kiírás:
• a pályázó cégek elsősorban állami és/vagy Európai Unió általi kiírásokon indultak,
• az Önkormányzatok által kiírt pályázatokra már lényegesen kevesebb cég jelentkezett.

A vállalatok 2017-es árbevételének hány százaléka köthető a közbeszerzési pályázatokhoz.
• 26 cégből 3 esetében nem volt közbeszerzési pályázathoz köthető árbevétel,
• az érintett cégek többsége (14 cég) esetén pedig ez az arány legfeljebb 20%.
2. Információforrások
A cégek csaknem fele (48%) egyáltalán nem figyeli a közbeszerzési pályázatokat.
A vállalatok fő jellemzői alapján elmondható:
• a nagyobb létszámú és árbevételű, valamint az építőiparban, a kereskedelemben és a gazdasági szolgáltatások területén működő cégek értesülnek nagyobb arányban a közbeszerzési pályázatokról,
Forrás:
• Közbeszerzési Értesítőből tájékozódnak (50%),
• de gyakori az üzlettársaktól (40%),
• az egyéb módokon (például kamarai tájékoztatás) (29%) és a rokonoktól, ismerősöktől (20%) történő információ-szerzés is.
• közvetlenül a közbeszerzések kiíróitól értesül az éppen aktuális pályázatokról (11%),
• 7%-uk céget bíz meg a közbeszerzések monitorozására,
• míg 5%-uk az európai közbeszerzéseket tartalmazó TED-ből (Tenders Electronic Daily) informálódik
Minél nagyobb egy cég, annál kiterjedtebb kapcsolathálóval rendelkezik.
A gazdasági szolgáltatásokat nyújtó, illetve az export tevékenységet nem folytató vállalatok között igen magas (48, illetve 34%) azon cégek aránya, melyek egyéb módon (például kamarai tájékoztatás útján) értesülnek a pályázati kiírásokról.
3. Összegzés
Eredményeink szerint nem mondható elterjedt jelenségnek a cégek körében a közbeszerzési pályázatokra jelentkezés

2018.06.28.

NEMZETI VERSENYKÉPESSÉGI TANÁCS ÜLÉSE

Írta: B.B.

A Nemzeti Versenyképességi Tanács ülését követően Varga Mihály pénzügyminiszter és Parragh László MKIK-elnök tartott sajtótájékoztatót. video
Varga Mihály pénzügyminiszter ismertetése szerint, a tanács a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) javaslatait vitatta meg a versenyképesség erősítésére és a magyarországi idegennyelv-tanulás hatékonyságának javításával is foglalkoztak.
A tanács emellett két további javaslatot tárgyal meg. Az egyik az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a másik pedig a jegybank javaslata, majd a három dokumentum alapján állítja össze július 10-e után a tanács saját javaslatcsomagját, amelyet a kormánynak nyújt be.
1. Napirendi pont: Versenyképességi javaslatok
Az MKIK 1600 cég megkérdezésével, valamint a kamara szakértői csapatával készítette el javaslatát, mely alapján a fenntartható növekedésnek van néhány feltétele:

  • átgondolt fegyelmezett gazdaságpolitika
  • alrendszerek megfelelő működtetése, egészségügy, oktatás, kutatás-fejlesztés, uniós források elköltése, infrastruktúra fejlesztése
  • hatékony állam működtetése
  • költségvetési fegyelem
  • csökkenő adóék
  • termelékenység javítása
  • szakképzett munkaerő
  • folyamatos alkalmazkodás, pl. ipar 4.0, digitális technológia

2. Napirendi pont: Nyelvtanulás
A második napirendi pont a nyelvtanulás volt a tanács ülésén. Megvitatták, hogy hol tart ma a nyelvoktatás, milyen lehetséges fejlesztési irányok szükségesek a nyelvtanulás és nyelvoktatás területén. Mindezen kérdésekről az EMMI szakemberei a következő Nemzeti Versenyképességi Tanács ülésre - 2018. július 10. - egy előterjesztési csomagot állítanak össze, 8-10 pontban összefoglalva a javaslataikat.

3. Napirendi pont: Munkaerőpiac
Minőségi változtatásra, minőségi javulásra van szükség a foglalkoztatáspolitikában. Varga Mihály bejelentette, hogy idén augusztus végén Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében új mintaprogram indul (német mintára) a foglalkoztatási osztályok munkájának átalakítása és a hatékonyság növelése érdekében. A foglalkoztatási osztályok munkatársainak meg kell tanulniuk személyre szabottan foglalkozni az emberekkel. Elsődleges feladat, hogy az inaktívak, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatásban lévők foglalkoztatását, valamint a nők (rész, távmunka foglalkoztatás) és nyugdíjasok foglalkoztatását, a munkaerőpiacra való újbóli belépését elősegítsék.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FVSZ MIR HONLAP

 

Képtalálat a következőre: „magyarország kormánya”

 

Képtalálat a következõre: „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal A szakképzés és felnõttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttmûködési Alap 

Akkreditált Felnõttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

FVSZ KÉRDŐÍV A MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK FELNŐTTKÉPZÉSI / ÁTKÉPZÉSI / TOVÁBBKÉPZÉSI GYAKORLATÁRÓL ÉS IGÉNYEIRŐL

Ahhoz, hogy felmérésünk igazán hiteles legyen, az Ön aktív közreműködésére is szükségünk van.
https://www.fvsz.hu/hir/1061 

A kérdőív ezen a linken érhető el: 
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=61721&lang=hu

Köszönjük, hogy segíti munkánkat a kérdőív kitöltésével és egyúttal kérjük, a kérdőív továbbküldését partnercégei felé, mellyel Ön is hozzájárul munkánk eredményességéhez!

OKTATÁSSZERVEZŐ ÁLLÁS

Felnőttképzési Intézmény Szakmai vezető (Oktatásszervező) kollégát keres!
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal és végzettséget igazoló dokumentumok másolatával
az alábbi email címen lehet: 
modernedukft@gmail.com

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSÕ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külsõ értékelésre történõ felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelõlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelõlap