2024. április 18. FVSZ tisztújító közgyűlés.

Tisztelt Tagtársunk!
Az FVSZ XXXVII. Közgyűlését 2024. április 12-én, pénteken 10.00 órakor az FVSZ székhelyén: 1037 Budapest, Jablonka út 103. szám alatt tartotta. FVSZ 2024. évi tagdíjfizetésre kötelezett rendes tagjainak létszáma: 111 tag, ebből a 2024. évi tagdíjat 108 tag fizette be, így a határozatképességhez 55 tag jelenléte szükséges. A megjelentek létszáma alapján – 5 fő – a 2024. április 12-én, pénteken 10.00 órára hirdetett Közgyűlés határozatképtelen volt.
Határozatképtelenség esetén az FVSZ Alapszabálya előírásainak megfelelően a meghívóban közölt időpontban és azonos napirenddel megismételt Közgyűlést kell tartani. A plénumot, Budapesti Metropolitan Egyetem – Nagy Lajos király úti campus, 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 11. szám alatt azonos napirenddel 2024. április 18-án, csütörtökön 12:30 órára ismételten összehívtuk, a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az FVSZ Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak is lejárt a mandátuma. Az FVSZ Ellenőrző Bizottsága 2016-tól egy elnök és 4 tagból áll.

Köszönjük a részvételt a közgyűlésen szavazó tagoknak.

A zárt részben olvashatják az FVSZ XXXVII. közgyűlésen hozott döntéseket.

A további tartalom megtekintéséhez be kell jelentkeznie. Kérjük . Még nem tag? Csatlakozzon hozzánk!