Jogszabályok

Vonatkozó jogszabályok

 • évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 • évi CCXV. törvény az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról
 • 22/2004. (II. 16.) Kormány rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól
 • 123/2007. (V. 31.).) Kormány rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól
 • 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól
 • 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól
 • 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
 • 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
 • 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
 • 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet,a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
 • 314/2013. (VIII.28.) Korm.rendelet, a szakképzési megállapodásról
 • 315/2013. (VIII.28.) Korm.rendelet, a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
 • 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet, a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
 • 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet,a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről
 • 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet,az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
 • 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásnak szabályairól
 • 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás részletes szabályairól
 • 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
 • 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet,a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
 • 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról
 • 3/2011.(II. 11.)KIM rendelet , a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól
 •  7/2009. (IX. 3.) MeHVM rendelet a statisztikai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról, valamint a statisztikai szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről
 • 6/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó egészségügyi szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére kijelölt, az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartózó intézményekről
 • 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet, a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről
 • 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet, a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 • 1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
 • 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól
 • 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
 • 8/2013. (III. 6.) NGM rendelete, a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről
 • 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet,a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról
 • 56/2013- (XII:4.)NGM rendelet, a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről.
 • 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról
 • 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről
 • 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről
 • 43/2008. (XII. 31.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről
 • 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet a Munakerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól
 • 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
 • 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
 • 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól
 • 12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól
Jelenleg nincsenek események.