TÖRVÉNYJAVASLAT.

A parlament.hu oldalon megjelent törvényjavaslat:
T/8005 törvényjavaslat címe: Oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról

12. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
50. §
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: (A felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége bejelentéshez kötött, a működése során e Fejezet rendelkezései közül az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:) „c) a felnőttképzési tevékenységét az általa kidolgozott, 12. § szerinti képzési programnak megfelelően kell folytatnia, amelyet előzetes minősítés nélkül a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe fel kell töltenie.”

51. §
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13/C. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A felnőttképző a felnőttképzésért felelős miniszter rendeletében meghatározott tartalommal és feltételek alapján önálló végzettséget és szakképesítést nem igazoló mikrotanúsítványt állíthat ki, a FAR-rendszeren keresztül, a mikrotanúsítvány kiadásának alapjául szolgáló képzési tartalom oktatására a szakképzésről szóló törvény szerinti szakképzési tankönyv felhasználásával kerülhet sor oly módon, hogy a felnőttképző a szakképzési tankönyv teljes ismeretanyagának megfelelő elsajátításáról dokumentáltan meggyőződik. Amennyiben a felnőttképző mikrotanúsítványt kíván kiállítani, a kiállítás alapjául szolgáló képzésről a 15. § szerinti adatszolgáltatást kell teljesítenie a FAR-rendszerben. A felnőttképző által kiállításra kerülő mikrotanúsítványra a (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.”

52. §
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény a) b) c) d) lép. 2. § 13. pontjában a „továbbá” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg, 2/A. § (3) bekezdésében az „és a felsőoktatási intézmény a (2) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés a) pontja szerinti” szöveg, 2/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „felnőttképző kivételével” szövegrész helyébe a „felnőttképző, valamint felsőoktatási intézmény kivételével” szöveg, 13/B. § (3) bekezdésében a „tanúsítványt magyar és angol nyelven, vagy magyar és német nyelven kell kiállítani” szövegrész helyébe a „tanúsítvány a magyar nyelv mellett kiállítható magyar és angol vagy magyar és német nyelven is” szöveg