2018.08.22.

AZ INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER 9/2018. (VIII. 21.) ITM RENDELETE A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSEK SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEIRŐL SZÓLÓ 27/2012. (VIII. 27.) NGM RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Írta: B.B.

A Magyar Közlöny 2018/128. számában olvashatnak a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról.
A szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény 90.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 23.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) A  nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
2. § Hatályát veszti az R. a) 1. mellékletében foglalt táblázat 131. sora, b) 2.  mellékletének az  „A 130. sorszámú Kőfaragó, műköves és épületszobrász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme.
3. § Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny

2018.08.21.

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS ÜTEMEZÉSE 2018. DECEMBER 31-IG

Írta: B.B.

Tisztelt FVSZ Tagok!
A külső értékelés elvégzésének első határideje a felnőttképzési tevékenység folytatására kiadott első jogerős engedély időpontjától számított két év. Ezt követően a soron következő külső értékelések elvégzésének határideje mindig az értékelések dátumához viszonyított két év.

MÁR CSAK 4 HÓNAP A HATÁRIDŐIG!
Az Fktv. 33/B. § alapján a felnõttképzést folytató intézmények a 2018. március 31. napjáig esedékes és a Felnõttképzési Szakértõi Bizottság által nem elvégeztetett, a 14. § (2) bekezdése szerinti külsõ értékelést 2018. december 31-ig kötelesek elvégeztetni.

Azt javasoljuk, hogy a külső értékelés elvégeztetésével ne várják meg az év végét!

Kérem, a letöltött ajánlatkérõ formanyomtatvány a Felnõttképzõk Szövetségének az fvsz@fvsz.hu  email címre küldjék el. Az FVSZ 24 órán belül megküldi az Intézménynek az ajánlatát a külsõ értékelésre.

 Az ajánlatkérõ a zárt részben - belépés után - minden tagtársunk számára elérhetõ. 

2018.08.13.

SZAKKÉPZÉSI INNOVÁCIÓS TANÁCS

Írta: B.B.

Az NSZFH oldalán olvashatnak Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT) munkájáról.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kezdeményezésére első alkalommal, előkészítő jelleggel ült össze a Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT), amelynek legfőbb célja, hogy a középfokú szakképzési és felnőttképzési rendszer jövőbeli fejlesztési irányainak kérdésében aktív párbeszéd jöjjön létre a kormányzat és a szakképzési rendszer meghatározó szereplői között.

2018.08.02.

NSZFH: SZAKMAI VIZSGAELNÖKÖK, VIZSGABIZOTTSÁGI TAGOK ÉS VIZSGAJEGYZŐK TOVÁBBKÉPZÉSEI

Írta: B.B.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal továbbképzéseket szervez vizsgaelnökök, vizsgabizottsági tagok és vizsgajegyzők részére.
1. Felkészítés szakmai vizsgaelnöki feladatok ellátására – kezdő
A programot elsősorban azok részére javasoljuk, akik tervezik, hogy szakmai vizsgán elnöki feladatok ellátására pályázatot nyújtanak be, és még nem vettek részt szakmai vizsgán. A program célja, hogy a leendő vizsgaelnökök átfogó képet kapjanak a szakmai vizsgán ellátandó feladatokról. Programunk blended képzésként valósul meg, amely egy távoktatásos és egy jelenléti részből áll. A felkészítésre jelentkezők a tananyag első részét elektronikusan kapják meg, melynek elsajátítása után tesztet kell kitölteni szintén elektronikusan, a jelenléti oktatás napjáig. A felkészítés kétnapos, a részvétel beszámítható a háromévenként kötelező továbbképzésbe.

A felkészítés jelenléti része az alábbi időpontokban kerül megszervezésre:
2018. szeptember 25-26. Jelentkezési lap
2018. november 20-21. Jelentkezési lap

2. Szakmai vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok továbbképzése – haladó
A program a gyakorlott vizsgaelnökök részére kíván segítséget nyújtani a 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet alkalmazásához vizsgán előfordult esettanulmányok feldolgozásával. A részvétel beszámítható a háromévenként kötelező továbbképzésbe.
Az alábbi időpontokban kerül megszervezésre: 
2018. szeptember 26. Jelentkezési lap
2018. október 17. Jelentkezési lap
2018. november 21. Jelentkezési lap

3. Szakmai vizsgajegyzők felkésztő programja
A program a szakmai vizsgáztatás általános szabályain kívül kiemelten a vizsgajegyzők feladatairól ad tájékoztatást, továbbá segítséget nyújt a Törzslapnyilvántartási rendszer kitöltéséhez. Az alábbi időpontokban kerül megszervezésre:
2018. szeptember 19. Jelentkezési lap
2018. október 9. Jelentkezési lap
2018. november 14. Jelentkezési lap

Kérjük, hogy a részvételi költséget azután szíveskedjenek átutalni, ha megkapták a részvételről a visszaigazoló, tájékoztató levelet.
A jelentkezések regisztrációja beérkezési sorrendben történik, maximum 50 fő jelentkezését tudjuk fogadni. Ha betelt a létszám, nem lesz elérhető a jelentkezési lap az online felületen. 
Regisztrációval kapcsolatos információ: Leffler Adrienn szakreferens, e-mail: adrienn.leffler@nive.hu, telefon: 06 (1) 477 5966

2018.07.31

MKIK FELMÉRÉS: KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZATOK

Írta: B.B.

Közbeszerzési pályázatok a cégek körében
Az MKIK GVI 2018. januári negyedéves konjunktúra-felvételének eredményeiből

Az MKIK elemzése azt vizsgálja, miként alakult a vállalatok közbeszerzési pályázatokon való részvétele, milyen vállalati körben és milyen területeken jelenik meg leginkább ez irányú pályázati aktivitás, valamint, hogy a vállalatok milyen forrásokból értesülnek az éppen aktuális közbeszerzések kiírásáról.
1. Közbeszerzési pályázatokon való részvétel
A 2018 januárjában elvégzett negyedéves vállalati konjunktúra-felmérésben külön rákérdeztek arra, hogy mely cégek indultak közbeszerzési pályázatokon az elmúlt egy évben. E tekintetben a vállalati jellemzők vizsgálata azt mutatja, hogy a közbeszerzési pályázatokon való részvétel többé-kevésbé hasonlóan alakul a vállalatok regionális elhelyezkedésétől, létszámától, árbevételétől, valamint a külföldi tulajdon és az export részarányától függetlenül.
Ugyanakkor a vállalkozások tevékenységi köre szerint lényegi különbség tapasztalható a közbeszerzési pályázatokon való részvétel tekintetében.
• építőipari cégek csaknem egyötöde (19%) indult közbeszerzési pályázatokon
• feldolgozóipari vállalatok esetében szintén átlag feletti a pályázati részvétel (13%)
• A nem ipari vállalatok közbeszerzési pályázatok iránti érdeklődése lényegesen alacsonyabb ennél: a gazdasági szolgáltatást nyújtó cégek 8%-a, a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatok 6%-a indult ilyen jellegű pályázatokon
Kiírás:
• a pályázó cégek elsősorban állami és/vagy Európai Unió általi kiírásokon indultak,
• az Önkormányzatok által kiírt pályázatokra már lényegesen kevesebb cég jelentkezett.

A vállalatok 2017-es árbevételének hány százaléka köthető a közbeszerzési pályázatokhoz.
• 26 cégből 3 esetében nem volt közbeszerzési pályázathoz köthető árbevétel,
• az érintett cégek többsége (14 cég) esetén pedig ez az arány legfeljebb 20%.
2. Információforrások
A cégek csaknem fele (48%) egyáltalán nem figyeli a közbeszerzési pályázatokat.
A vállalatok fő jellemzői alapján elmondható:
• a nagyobb létszámú és árbevételű, valamint az építőiparban, a kereskedelemben és a gazdasági szolgáltatások területén működő cégek értesülnek nagyobb arányban a közbeszerzési pályázatokról,
Forrás:
• Közbeszerzési Értesítőből tájékozódnak (50%),
• de gyakori az üzlettársaktól (40%),
• az egyéb módokon (például kamarai tájékoztatás) (29%) és a rokonoktól, ismerősöktől (20%) történő információ-szerzés is.
• közvetlenül a közbeszerzések kiíróitól értesül az éppen aktuális pályázatokról (11%),
• 7%-uk céget bíz meg a közbeszerzések monitorozására,
• míg 5%-uk az európai közbeszerzéseket tartalmazó TED-ből (Tenders Electronic Daily) informálódik
Minél nagyobb egy cég, annál kiterjedtebb kapcsolathálóval rendelkezik.
A gazdasági szolgáltatásokat nyújtó, illetve az export tevékenységet nem folytató vállalatok között igen magas (48, illetve 34%) azon cégek aránya, melyek egyéb módon (például kamarai tájékoztatás útján) értesülnek a pályázati kiírásokról.
3. Összegzés
Eredményeink szerint nem mondható elterjedt jelenségnek a cégek körében a közbeszerzési pályázatokra jelentkezés

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FVSZ MIR HONLAP

 

Képtalálat a következőre: „magyarország kormánya”

 

Képtalálat a következõre: „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal A szakképzés és felnõttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttmûködési Alap 

Akkreditált Felnõttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

FVSZ KÉRDŐÍV A MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK FELNŐTTKÉPZÉSI / ÁTKÉPZÉSI / TOVÁBBKÉPZÉSI GYAKORLATÁRÓL ÉS IGÉNYEIRŐL

Ahhoz, hogy felmérésünk igazán hiteles legyen, az Ön aktív közreműködésére is szükségünk van.
https://www.fvsz.hu/hir/1061 

A kérdőív ezen a linken érhető el: 
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=61721&lang=hu

Köszönjük, hogy segíti munkánkat a kérdőív kitöltésével és egyúttal kérjük, a kérdőív továbbküldését partnercégei felé, mellyel Ön is hozzájárul munkánk eredményességéhez!

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSÕ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külsõ értékelésre történõ felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelõlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelõlap