2018.06.28.

NEMZETI VERSENYKÉPESSÉGI TANÁCS ÜLÉSE

Írta: B.B.

A Nemzeti Versenyképességi Tanács ülését követően Varga Mihály pénzügyminiszter és Parragh László MKIK-elnök tartott sajtótájékoztatót. video
Varga Mihály pénzügyminiszter ismertetése szerint, a tanács a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) javaslatait vitatta meg a versenyképesség erősítésére és a magyarországi idegennyelv-tanulás hatékonyságának javításával is foglalkoztak.
A tanács emellett két további javaslatot tárgyal meg. Az egyik az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a másik pedig a jegybank javaslata, majd a három dokumentum alapján állítja össze július 10-e után a tanács saját javaslatcsomagját, amelyet a kormánynak nyújt be.
1. Napirendi pont: Versenyképességi javaslatok
Az MKIK 1600 cég megkérdezésével, valamint a kamara szakértői csapatával készítette el javaslatát, mely alapján a fenntartható növekedésnek van néhány feltétele:

 • átgondolt fegyelmezett gazdaságpolitika
 • alrendszerek megfelelő működtetése, egészségügy, oktatás, kutatás-fejlesztés, uniós források elköltése, infrastruktúra fejlesztése
 • hatékony állam működtetése
 • költségvetési fegyelem
 • csökkenő adóék
 • termelékenység javítása
 • szakképzett munkaerő
 • folyamatos alkalmazkodás, pl. ipar 4.0, digitális technológia

2. Napirendi pont: Nyelvtanulás
A második napirendi pont a nyelvtanulás volt a tanács ülésén. Megvitatták, hogy hol tart ma a nyelvoktatás, milyen lehetséges fejlesztési irányok szükségesek a nyelvtanulás és nyelvoktatás területén. Mindezen kérdésekről az EMMI szakemberei a következő Nemzeti Versenyképességi Tanács ülésre - 2018. július 10. - egy előterjesztési csomagot állítanak össze, 8-10 pontban összefoglalva a javaslataikat.

3. Napirendi pont: Munkaerőpiac
Minőségi változtatásra, minőségi javulásra van szükség a foglalkoztatáspolitikában. Varga Mihály bejelentette, hogy idén augusztus végén Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében új mintaprogram indul (német mintára) a foglalkoztatási osztályok munkájának átalakítása és a hatékonyság növelése érdekében. A foglalkoztatási osztályok munkatársainak meg kell tanulniuk személyre szabottan foglalkozni az emberekkel. Elsődleges feladat, hogy az inaktívak, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatásban lévők foglalkoztatását, valamint a nők (rész, távmunka foglalkoztatás) és nyugdíjasok foglalkoztatását, a munkaerőpiacra való újbóli belépését elősegítsék.

2018.06.27.

MAGYAR KÖZLÖNY: 2018/2019. TANÉVRE VONATKOZÓ SZAKMASZERKEZETI DÖNTÉS

Írta: B.B.

A Magyar Közlöny 2018/95. számában megjelent a Kormány 114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelete a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésröl és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekröl szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2018.06.27.

MUNKAERŐPIACI PILOT REFORM

Írta: B.B.

A reformról annyi derül ki, hogy a szakképzési és felnöttképzési rendszer átalakítására vonatkozik majd, a cél a munkaerőpiaci tartalékok minél hatékonyabb kihasználása. Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél ennek érdekében átalakítják a foglalkoztatási osztályokat.
BŐVEBBEN:
Háttér: A szakképzési és felnőttképzési rendszer átalakítására vonatkozó reform gyorsítása a munkaerőpiaci tartalékok minél hatékonyabb kihasználása érdekében.

Projekt céljai:

 1. A foglalkoztatási osztályok munkájának hatékonyságának növelése – a munkaerő piaci reform végrehajtásának gyorsítása a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak elsődleges munkapiacra való visszaterelésének segítésével,
 2. A kidolgozott reformirányok a gyakorlatba átültetése a lehető legrövidebb idő alatt,
 3. A program finomítása, a már meglévő koncepciók finomhangolása, különös tekintettel a (a) munkaügyi központok működési kiválóságának megteremtésére (mint például a mentori hálózat hatékony kialakítása), (b) a felnőttképzés rendszerének finomítása (például: állami és vállalati képzések határának, OKJ-s és B körös képzések szerepének tisztázása, a kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentése, a nyelvi oktatás szerepének pontosítása).

A program 3 fő témakörhöz kapcsolódó kérdéseket válaszol meg:

 1. Működési kiválóság diagnosztikája és módszertana,
 2. Felnőttképzés optimalizálása,
 3. Végrehajtási képesség erősítése.

A program fázisai és fő tevékenységek fázisonként:

 1. Előkészítés - 1 hét

Végrehajtási szervezet kialakítása.
Csapattagok kiválasztása.
Adatgyűjtés indítása.

 1. Diagnosztika, intézkedések kidolgozása - 7 hét

A foglalkoztatási osztályok működésének diagnosztikája a nemzetközi legjobb gyakorlattal összehasonlítva a javítási lehetőségek kijelölésével.
Munkaadó és egyéb partnerekkel való együttműködés módja.
Standard működési eljárások létrehozása elvi elemeinek kialakítása a fő folyamatokra fókuszálva.
A foglalkoztatási osztályok munkatársai időbeosztásának tervezése a hatékony működés érdekében.
A foglalkoztatási osztályok működési kiválóságának módszertanának kidolgozása.
A pilotmegyékben használandó eszköztár véglegesítése.
Rövid ciklusú vállalati képzések keretrendszere a nemzetközi példák alapján.
A projekt szervezeti transzformációs módszertanának és a projekt navigátorok képzési módszertana leírásánakelkészítése.

Monitorozás és visszamérés.

 1. Pilotprojekt és finomhangolás - legfeljebb 12 hét

Transzformációs program pilotszakasza 20 járás foglalkoztatási osztályainak lefedésével (kijelölt pilotmegyék: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Hajdú-Bihar megye) - érintettek létszáma: kb. 413 fő.
Országos kiterjesztés ütemterve: meghatározásra kerül a projekt lezárása után a többi megyére való kiterjesztés munkaterve és erőforrásterve.

A projekt végtermékei.

 1. termék: Működési kiválóság diagnosztikája és módszertana

A foglalkoztatási osztályok diagnosztikai elemzése. A foglalkoztatási osztályok főbb folyamatainak, a teljesítménymenedzsment-rendszernek és a főbb szervezeti kérdéseknek hatékonysági szempontból történőelemzése, ez alapján a fejlesztendő területek meghatározása és sorrendbe állítása.
Sztenderd működési eljárások kialakítása a föbb folyamatokra.
A hatékony működést elösegítő nemzetközi legjobb gyakorlatok leírása, átadása és bevezetése a foglalkoztatási osztályokon, ezen belül min.:
i) Ügyfél regisztráció és szegmentálás;
ii) Munka kiajánlás folyamata;
iii) Rendszeres munkakereső megbeszélések módszertana.
A foglalkoztatási osztályok működési kiválóságának módszertana.
Az eszközrendszer kialakítása és bevezetése a pilotfázisban lefedett járásokban, ezen belül min.:
i) A napi teljesítmény-értékelést segítő vizuális tábla;
ii) Heti megbeszélések menetrendje;
iii) Vezetői időbeosztás kialakítása;
iv) Visszajelzés és a teljesítmény-értékelő megbeszélések módszertana

Munkaügyi osztály vezetői kézikönyv.

A vezetőket célzó tréning és módszertani anyag: tartalmazza a működési kiválóság teljes módszertanát, az eszközöket és a foglalkoztatási osztályok vezetéséhez szükséges eszközrendszer leírását a nemzetközi legjobb gyakorlatok magyarországi adaptálásával.

 1. A szerződéskötés feltétele tanácsadással kapcsolatos tevékenységre érvényes felelősségbiztosítással valórendelkezés, adott esetben a meglévő kiterjesztésével, ami min. 350 000 000 HUF/év, és min. 100 000 000 HUF/káresemény mértékü.
 2. Az eljárás feltételes a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján: a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását biztosítótámogatási szerződés módosítások megkötése (aláírása) és hatályba lépése a feltétel.
 3. A Kbt. 135.§ (12) bek. alapján az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatási szerződés módosítások megkötése(aláírása) és hatályba lépése.
 4. Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésnek feltétele továbbá, hogy a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének megfelelöen a tárgyi közbeszerzési eljárástekintetében a Miniszterelnökség közbeszerzési jogi szempontú ellenőrzése során támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú tanúsítványt ad ki, utóbbi esetben meghatározva azokat a feltételeket, illetve megjelölve azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az összegezés jogszerü.
 5. A benyújtandó nyilatkozatokra vonatkozó információk részletesen a Közbeszerzési dokumentum – Tájékoztatás az ajánlattevöknek c. dokumentumban találhatók.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetésének folytatása:

 1. termék: Felnőttképzési rendszer optimalizálásának lehetőségei

A rövid ciklusú vállalati képzések keretrendszerének áttekintése.

A vállalati rövid ciklusú képzések nemzetközi legjobb gyakorlatainak gyűjteménye a sikeres programok legfontosabb tényezőinek azonosítása.

 1. termék: A szervezeti végrehajtási képesség erősítése

A projektben részt vevő kollégák képzési módszertana: képesség fejlesztés az előkészítés, diagnosztika és tervezési fázisok során egyrészt formális tréningeken, másrészt a közös munka során. A kollégákat fel kell készíteni, hogy a pilotfázis után a programot Magyarország teljes területéri kiterjesszék.
Teljes kiterjesztés terve. A program teljes kiterjesztését tartalmazó terv a felelősök és a szükséges erőforrások megnevezésével.
Monitorozási és visszamérési módszertan. A fő működési hatékonyságot és eredményességet mérő mutatószámok kialakítása, mérésük módszertanának kialakítása, mérési frekvenciájuknak meghatározása.

2018.06.25.

FVSZ - TAPASZTALATOK A HATÓSÁGI ELLENÖRZÉSEK KAPCSÁN

Írta: B.B.

Az FVSZ MIR rendszer folyamatos fejlesztése, bövítése érdekében aktuális, gyakorlati tapasztalatok gyüjtésére van szükségünk. Szeretnénk a megküldött tapasztalatokat felhasználni egy következö workshop kidolgozására is, illetve az FVSZ külsö értékelési eljárása során oly módon, hogy az értékelö kollégák mindezen esetekre felhívják a figyelmet és átbeszélik a felmerülö kérdéseket, ezzel tovább bövítve a segítségnyújtást Tagjaink számára.

A kérdöív a zárt részben - belépés után - minden tagtársunk számára elérhetõ, köszönjük az együttmüködést!

2018.06.14.

DIGITALL: INNOVATION – ALL IN

Írta: B.B.

Az IVSZ innovációs konferenciáján a DIGITALL 2018 Konferencia három pillérre épült.
A tanácskozás első felében nagyvállalati történeteket hallhattak a résztvev?k a digitális transzformáció kihívásairól, sikerekrül és kudarcokról, a startupok által gerjesztett diszrupciós kihívásokról.
A második pillér a megkerülhetetlen technológiákat vonultatta fel. Az AI, a VR, AR, blockchain mind olyan technológiák, amelyek részben már ma is, de a közeljöv?ben egészen biztosan alapjaiban változtatják meg a gazdaságot és a társadalmat, s amelyeket egész egyszer?en nem lehet figyelmen kívül hagyni.
A két pillér között pedig a digitális hídról osztották meg gondolataikat el?adóink, illetve a panelbeszélgetések résztvev?i, s azt boncolgatták, hogyan er?síthet? a digitális kultúra, s mit?l m?ködik a startupok és nagyvállalatok együttm?ködése.

A rendezvény összefoglalóját az IVSZ weboldalán találják, az el?adások felvételeit Youtube csatornánkon érhet?k el.
A rendezvényen bemutatott prezentációkat Slideshare oldalon böngészhetik.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FVSZ MIR HONLAP

 

Képtalálat a következőre: „magyarország kormánya”

 

Képtalálat a következõre: „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal A szakképzés és felnõttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttmûködési Alap 

Akkreditált Felnõttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

FVSZ KÉRDŐÍV A MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK FELNŐTTKÉPZÉSI / ÁTKÉPZÉSI / TOVÁBBKÉPZÉSI GYAKORLATÁRÓL ÉS IGÉNYEIRŐL

Ahhoz, hogy felmérésünk igazán hiteles legyen, az Ön aktív közreműködésére is szükségünk van.
https://www.fvsz.hu/hir/1061 

A kérdőív ezen a linken érhető el: 
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=61721&lang=hu

Köszönjük, hogy segíti munkánkat a kérdőív kitöltésével és egyúttal kérjük, a kérdőív továbbküldését partnercégei felé, mellyel Ön is hozzájárul munkánk eredményességéhez!

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSÕ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külsõ értékelésre történõ felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelõlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelõlap