Üdvözöljük az FVSZ honlapján!

2016.08.22.

ORSZÁGOS SZAK-ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI TANÉVNYITÓ 2016/17

Írta: B.B.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  az elmúlt tanévhez hasonlóan Országos Szakképzési és Felnőttképzési Tanévnyitót szervez.
A rendezvényre meghívást kapnak az intézményvezetők mellett a szakképesítésért felelős tárcák és az érdekelt szervezetek képviselői is. A rendezvény a kezdődő tanév legfontosabb feladatairól és a szak-és felnőttképzés aktuális kérdéseiről ad tájékoztatást.
Időpont: 2016. augusztus 29. hétfő, kezdés: 10:30
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
Program
Jelentkezés az Országos Szakképzési és Felnőttképzési Tanévnyitóra
A program díjmentes. 

A regisztrációval és a rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseiket a 06-1/477-5966-os telefonszámon és a tanevnyito@lab.hu e-mail címre várják.

2016.08.22.

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER 56/2016. (VIII. 19.) FM RENDELETE A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSEK SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEIRŐL

Írta: B.B.
Magyar Közlöny 2016/121.  számában  megjelent a földművelésügyi miniszter 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
 
1. §
(1) Az 1. melléklet tartalmazza a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolását.
(2) A 2. melléklet tartalmazza az 1. mellékletben felsorolt szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.
(3) A  3.  melléklet tartalmazza az  egyes szakmacsoportok tekintetében a  szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.
(4) A 4. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben [a továbbiakban: 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben [a továbbiakban: 1/2006. (II. 17.) OM rendelet], az  Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet] és  az  Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetését.
2. § 2. mellékletben megállapított szakmai és vizsgakövetelmények 2. pontjában feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni a) az  állam által elismert, korábbi jogszabályok alapján kiadott azonos megnevezésű szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket, valamint b) a 2. melléklet 2. pontjában nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, korábbi jogszabály alapján kiadott egyéb képesítéseket is.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
4. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a  megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni. (2) A  vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 41/2013. (V. 28.) VM rendelet] e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései alapján kell befejezni a) a 2016. szeptember 1-jét megelőzően kezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket, és b) a  2016. szeptember 1-jén szakképzési évfolyamon induló iskolai rendszerű 35 621 01 azonosító számú Állattartó szakmunkás, a  34 541 02 azonosító számú Élelmiszeripari szakmunkás, az  54 623 01 azonosító számú Erdészeti és vadgazdálkodási technikus, az  54 812 02 azonosító számú Lovastúra-vezető, a 34 811 02 azonosító számú Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó szakképesítések képzését.
5. § Hatályát veszti a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet.
Mellékletek
2016.08.11.

MAGYAR KÖZLÖNY - OKJ

Írta: B.B.

Magyar Közlöny 2016/115. számában  megjelent a Kormány 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelete az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

3. A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

4. Záró rendelkezések 

2016.07.18.

AUGUSZTUSBAN ÚJRA MIR KONZULTÁCIÓ

Írta: B.B.

Tekintettel Szövetséghez érkező kérésekre ismét szervezünk jelenlétes MIR konzultációt. A helyszín az eddig megszokott: 1074 Budapest, Szövetség u. 37. (KOTK épülete). A konzultációs időpont: 2016. augusztus 11. csütörtök, 10.00 - 14.00 óráig.

Az augusztusi konzultációra elsősorban azokat várjuk (FVSZ tagokat kizárólag), akik szeretnének segítséget kapni az adaptációval kapcsolatos eljárásokhoz, szívesen feltennék a rendszer használata során felmerülő kérdéseiket szakértő kollégánknak. 

A terem befogadóképessége miatt kizárólag azon Tagok regisztrációját rögzítjükakik eddig még nem vettek részt ilyen konzultációs napon.
Megértésüket köszönjük!
 

Regisztrációs határidő: 2016.08.08. 12.00-ig 
Regisztráció
2016.06.29.

INTÉZMÉNYI KÖTELEZETTSÉG: KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Írta: B.B.

Magyar Közlöny 2016/88. számában - 2016.06.17-én - megjelent, 2016. június hó 18-val hatályba lépő törvényi módosítás megjelenését követően az FVSZ hivatalos levélben fordult  NSZFH-hoz és kérte az állásfoglalását a külső értékelést érintő változások kapcsán.
Módosítás:
213. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az  FSZB a  felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének – (1)  bekezdés szerinti célt szolgáló – külső értékelését a  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a  Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti minőségbiztosítási rendszernek megfelelően és a  miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő jogi személyek bevonásával legalább kétévente végzi el.”

A Hivatal tájékoztatása szerint az engedéllyel rendelkező felnőttképző intézményeknek a külső értékeléssel kapcsolatos kötelezettségei 2016. június hó 18-val megszűntek, így a hatósági ellenőrzés ennek vizsgálatára nem terjed ki."


A felnőttképzési tevékenység kapcsán felmerülő nehézségek megoldásában az FVSZ jövőben is szeretne támogatást nyújtani Tagsága számára.

Az FVSZ Minőségbiztosítási Rendszere minden Tagtársunk számára elérhető, melynek adaptálásában teljes körű támogató szolgáltatást is biztosítunk. A konzultáció lehetőségét is szeretnénk újra biztosítani mindenkinek, ezzel párhuzamosan folyamatosan fejlesztjük a FVSZ MIR honlapon elérhető előadások, kurzusok anyagait és új támogató szolgáltatás megvalósítása is folyamatban van, melyről hamarosan tájékoztatjuk Önöket.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Nemzetgazdasági Minisztérium  
 
 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium   

 

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  

 

 

 

 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete 

Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

Nemzeti Együttműködési Alap 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

Felhasználói azonosító:
Jelszó:

Az FVSZ szolgáltatásai

Az FVSZ szolgáltatásairól 

a következő linkre 

kattintva olvashatnak bővebben.

Szolgáltatások

FVSZ - PROJEKTEK

  

Általános információk a projektről


Képzés
Audiovizuális és multimédiás eszközök önkénteseknek

- kezdő
- középhaladó
- haladó 
 
EU PROJEKTMENEDZSMENT ÖNKÉNTESEKNEK 
kezdő
középhaladó
haladó 
Results for Project Management 
 
ÖNKÉNTESSÉGI ESEMÉNYEK MENEDZSMENTJE
kezdő
középhaladó
haladó 

OER-REVEAL  
OPEN EDUCATION EUROPA
OPEN EDUCATION EUROPA / REVEAL  

Kedvezményes ajánlatok tagoknak

Tisztelt Látogatók!

Ezen a felületen közzé tehetik ajánlataikat. A hirdetés feltétele, hogy az árból az FVSZ tagjai legalább 20%-os kedvezményt kapjanak. Részletes információ az FVSZ titkárságán.

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelőlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelőlap