Üdvözöljük az FVSZ honlapján!

2016.09.28.

AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI EUCIP KONFERENCIA

Írta: B.B.

Tisztelt Tagtársak!

Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani, az első magyarországi EUCIP konferenciát.
A EUCIP egy határokon átnyúló IKT szakmai minősítésekkel foglalkozó rendszer, melynek fő célja a gyakorlati, munkaköri elhelyezkedés elősegítése, a szakképzési-továbbképzési irányelvek egységesítésének támogatása európai szinten.
A EUCIP Core képzési programot európai szinten a CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) dolgozta ki.
A program magyarországi bevezetését a 2013 és 2015 között lezajlott, az Európai Unió élethosszig tartó tanulás programjának szakképzési alprogramja keretében megvalósult IT-Shape – Európai szinten versenyképes informatikai képesítés a magyar szakképzésben című innováció transzfer projekt előzte meg. A program adaptációjában az iTStudy Oktatóközpont és négy magyarországi szakközépiskola tanárai, tesztelésében pedig ezen iskolák több mint 200 diákja vett részt.
2016 őszétől az informatikai vagy gazdasági területen tanuló hazai diákok, illetve az informatikai szakterületen munkatapasztalattal rendelkező, de szakképesítéssel nem rendelkező felnőttek számára Magyarországon is széles körben elérhetővé válik a EUCIP bizonyítványok megszerzésének lehetősége.
A program lehetőséget nyújt a magyar szakképzésben és felsőoktatásban tanulóknak, akik az IKT területén szeretnének elhelyezkedni, valamint a KKV-k vezetőinek és munkavállalóinak arra, hogy olyan európai szintű IKT képesítést szerezzenek, melyet már Európa több országában sikerrel alkalmaznak.
Az első hivatalos magyarországi EUCIP konferencia 2016. október 20-án kerül megrendezésre Budapesten, a SZÁMALK-Szalézi Szakgimnáziumban (1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70.), ahová az érdeklődő intézmények képviselőit szeretettel várják.

A konferencia főbb programpontjai
·      a 2015-ben lezárult IT-Shape – Európai szinten versenyképes informatikai képesítés a magyar szakképzésben c. innováció-transzfer projekt rövid bemutatása, melynek terméke a EUCIP Core képzési program és vizsgarendszer magyarországi adaptációja;
·      a EUCIP Core program bemutatása – előadást tart Mr. Pierfranco Ravotto, az Olasz Számítástechnikai Társaság (AICA) képviselője, a Magyarországon végzettek bizonyítványának kibocsátója;
·      EUCIP Core modulok sillabuszának, tananyagának és gyakorlótesztjeinek bemutatása;
·      EUCIP Core tapasztalatok a felkészítő szemszögéből – a nemrégiben lezárult IT-Coach – diákok felkészítése európai szinten elismert informatikai szakmai bizonyítvány megszerzésére c. pedagógus továbbképzési program résztvevőinek beszámolója;
·      tájékoztatás a vizsgaközpontként történő csatlakozásról, a vizsgáztatás feltételeiről és menetéről.

Amennyiben intézményét érdekli a vizsgáztatásba történő bekapcsolódás lehetősége és részt kíván venni a konferencián, úgy az intézményt képviselő személy adataival regisztráljon az alábbi felületen: http://bit.ly/2cPHsR9
Mivel csak korlátozott számban tudják a résztvevőket fogadni, arra kérnek mindenkit, hogy intézményenként legfeljebb 2 fővel képviseltessék magukat.
Tájékoztató

2016.09.16.

EMMI 27/2016. (IX. 16.) RENDELETE AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁGAZATÁBA TARTOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSEK SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEIRŐL

Írta: B.B.

Magyar Közlöny 2016/139. számában megjelent az EMMI rendelete az ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirőlszakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3., 5., 9–10., 12–13.  pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el.
Melléklet

2016.09.15.

MÓDOSÍTOTT PROGRAM FELTÖLTÉSE

Írta: B.B.

Az NSZFH oldalán  olvasható az alábbi tájékoztatás a módosított programfeltöltésről:
1. A 2016. január 1-től hatályos, a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésről szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15. § (4) bekezdése szerint a felnőttképzést folytató intézmény a módosított képzési programot – legkésőbb a képzési program alapján megvalósuló képzés megkezdésének napján – elektronikus úton megküldi az NSZFH-nak. 

Az engedélyezett képzésekhez kidolgozott, az engedély kiadása után módosított képzési programnak jogszabály által előírt megküldésére a dokumentum(ok) feltöltésével van lehetőség a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu  felületen a főmenüben található Módosított programok feltöltése elnevezésű oldalon.

Nem kell feltölteni azokat a módosított képzési programokat, amelyekben az alábbi módosítások történtek:

  •  jogszabályi változások átvezetése, amelyek a szakmai tartalmat nem befolyásolják (képzés céljának, célcsoportjának átvezetése, a maximális létszám módosítása)
  • az intézmény adataiban történt változás átvezetése
  • a képzési program felnőttképzést kiegészítő tevékenységgel történő kiegészítése, akkor sem, ha az egybe lett szerkesztve a képzési programmal 

2. A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint a felnőttképzést folytató intézmény az engedélyében szereplő képzés képzési programját - a jogszabályi előírások betartásával, az (1) bekezdésben foglalt kötelezően előírt módosításokon túlmenően - kizárólag az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti képzési körben módosíthatja.

Ennek alapján a 2016. január 1-től hatályba lépő rendelkezés miatt a „D” körben engedélyezett képzési programok saját hatáskörben történő módosítására a továbbiakban nincs lehetőség, azt engedélyeztetni szükséges. Az engedélyeztetés során a képzési program elnevezését úgy kell meghatározni, hogy az tükrözze az engedélyezett képzési programhoz képest történő változást. Pl. Kommunikációs tréning elnevezésű képzési program óraszámban történő módosítását Kommunikációs tréning 60 órás elnevezéssel kell elkészíteni, minősíttetni és engedélyezésre benyújtani. A program kiegészítése esetén pedig pl. Kommunikációs tréning felnőttképzést kiegészítő tevékenységgel egy lehetséges elnevezés.

2016.09.14.

FELHÍVÁS AZ FVSZ NORVÉG ALAP PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Írta: B.B.

 FELHÍVÁS AZ FVSZ NORVÉG ALAP PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Az FVSZ kizárólag Tagjai számára előértékelő pályázatot hirdet
TANANYAGFEJLESZTÉSRE és KÉPZÉSMEGVALÓSÍTÁSRA

Tisztelt Tagtársak!

Az FVSZ kizárólag Tagjai számára előértékelő pályázatot hirdet a Norvég Alap pályázatban való részvételre. Ezzel a felhívással felmérést szeretnénk végezni, hogy kik vállalnának együttműködési szerepet, mint tananyagfejlesztők, vagy mint képzésmegvalósítók.
Felhívás

2016.09.02.

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS - FSZB MŰKÖDÉSE ÉS FŐ FELADATAI

Írta: B.B.
A Szak- és Felnőttképzés című folyóirat tanévnyitó különszámában olvashatunk az FSZB működéséről és főbb feladatairól is többek között a külső értékeléssel kapcsolatos tevékenységéről.
A képző intézmények külső értékelését a felnőttképzésről szóló törvény 2016. június 18-án hatályba lépő változása következtében az FSZB végzi.  A jogszabályváltozás lényege, hogy amíg korábban a képző intézménynek kellett a külső értékelőt felkérnie az értékelés elvégzésére, valamint a külső értékelés díját kifizetni, most ez az FSZB feladata. A külső értékelő jogi személy korábban a hatóság részére küldött jelentést, amellyel igazolta a külső értékelés elvégzését, most ugyanezt az FSZB részére kell megtennie. Az FSZB a 2016. évben 150 képző intézmény külső értékelését tervezi elvégeztetni, ami elsősorban a 2014. II. félévében engedélyt kapott intézményeket érinti. 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Nemzetgazdasági Minisztérium  
 
 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium   

 

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  

 

 

 

 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete 

Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

Nemzeti Együttműködési Alap 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

Felhasználói azonosító:
Jelszó:

Az FVSZ szolgáltatásai

Az FVSZ szolgáltatásairól 

a következő linkre 

kattintva olvashatnak bővebben.

Szolgáltatások

FVSZ - PROJEKTEK

 

Általános információk a projektről


Képzés
Audiovizuális és multimédiás eszközök önkénteseknek
EU PROJEKTMENEDZSMENT ÖNKÉNTESEKNEK 
ÖNKÉNTESSÉGI ESEMÉNYEK MENEDZSMENTJE

OER-REVEAL  
OPEN EDUCATION EUROPA
OPEN EDUCATION EUROPA / REVEAL  

 


 

ÉMI Trainbud  -  Build Up Skills Hungary projektet  

Kedvezményes ajánlatok tagoknak

Tisztelt Látogatók!

Ezen a felületen közzé tehetik ajánlataikat. A hirdetés feltétele, hogy az árból az FVSZ tagjai legalább 20%-os kedvezményt kapjanak. Részletes információ az FVSZ titkárságán.

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelőlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelőlap