AZ FVSZ IS TAGJA A DIGITÁLIS MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM PLUSZ MONITORING BIZOTTSÁGNAK

A DIMOP Plusz Monitoring Bizottság 2023. március 21-i alakuló ülésével megkezdte munkáját.
A Bizottsági tagok kiválasztásáról és taglistáról részletesen olvashatnak a dokumentumokból.

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz a digitális termékre irányuló kutatásfejlesztési tevékenység ösztönzésére, a kis- és középvállalkozások (KKV) digitális transzformációjára, a biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrákra, illetve a digitális készségek, képességek fejlesztésére és a hozzáférés javítására helyezi a hangsúlyt.

A program négy prioritása integrált, egymásra visszaható rendszert képez, amelyben megjelenik,

-          az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás támogatása, amely hozzájárul a vállalkozások innovációs tevékenységének és digitális transzformációs folyamatának felgyorsításához, valamint a közszolgáltatások digitalizációjának folytatásához,

-          a zöld és hi-tech átállás, amely elősegíti a digitális megoldások elterjedését és az adatok felhasználásán keresztül a klímasemleges, körforgásos és reziliensebb gazdaságra való átállást,

-          a fizikai hozzáférés lehetőségeinek bővítése, amely hozzájárul a kiváló és biztonságos összeköttetés kialakításához,

-          az állampolgárok digitális kompetenciáinak fejlesztése, valamint a digitális oktatási ökoszisztéma fejlesztése, amely elősegíti a szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférést.