A Magyar Közlöny 24/065-ban megjelent:
A Kormány 129/2024. (VI. 17.) Korm. rendelete a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról.
A Kormány a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (1) bekezdés 1. pontjában és (2) bekezdés 3., 6–23., 25–29. és 31–49. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: