Magyar Közlöny 2020/020. számában megjelent A Kormány 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelete a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, a 37. § (3) bekezdése tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet a felnőttképzési tevékenység folytatásának bejelentése, engedélyezése és a felnőttképzők nyilvántartása
II. Fejezet a felnőttképzési szakértői rendszer
III. Fejezet a felnőttképzés tartalmi követelményei
IV. Fejezet ellenőrzés, jogkövetkezmények

V. Fejezet záró rendelkezések
20. Hatályba léptető rendelkezések

35. § Ez a rendelet 2020. február 15-én lép hatályba.
21. Átmeneti rendelkezések