Kérjük, még a mai napon töltsék ki, köszönjük

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A felnőttképzési tevékenységet végző intézmények digitális átállása olyan tanulási folyamatok és környezet működését célozza, amely elősegíti a digitális technológia, eszközök és alkalmazások széles körű használatát, növeli az egyéni rugalmasságot és magas szinten fejleszti a tanulók, képzésben résztvevő személyek digitális készségeit, és ezáltal hozzájárul a személyes kiteljesedéshez, a társadalmi kohézió erősödéséhez, az ország gazdasági növekedéséhez és az innovációs folyamatok hatékonyságának javulásához.

A szakpolitika a digitális átállást több eszközzel, beavatkozással segítheti. Ezek között megjelent a stratégiai keretek kialakítása, a jogi szabályozás átalakítása, a kimenet felőli, kompetencia-alapú tervezésre és értékelésre történő áttérés megindítása, a minőségirányítás átalakításának tervbe vétele.

A szervezeti digitális kompetencia fejlesztés támogatására fejlesztetették ki a DigCompOrg keretrendszert (Digitally Competent Educational Organisations Framework; DigCompOrg). A DigCompOrg egy keretrendszer, mely komplex módon alkalmas a digitálisan kompetens intézmények fejlettségének jellemzésére.

A kérdőív célja, hogy felmérje a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények előtt álló kihívásokat a digitális átállással kapcsolatban. Felmérésünk vonatkozik azokra az intézményekre, amelyek csak felnőttképzést folytatnak és azokra is, amelyek felnőttképzést és nappali rendszerű szakmai oktatást is folytatnak. A kérdőív azonban utóbbiak esetében is csak a felnőttképzési tevékenységgel összefüggő kérdéseket vizsgálja.

A válaszok alapján visszajelzést kapunk a felnőttképzést folytató intézmények digitális átállását támogató szolgáltatások, képzési és minőségbiztosítási rendszerek tervezéséhez.

A kérdőív kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe, a válaszadás anonim, a válaszokat összesítve dolgozzuk fel és csak összesített eredményekkel foglalkozunk.

Köszönjük együttműködését!