A Magyar Közlöny 22/53-as számában olvasható:

12. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
41. § A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 8. § (3a) bekezdésében a „nyilvántartásba.” szövegrész helyébe
a „nyilvántartásba, ide nem értve azt az esetet, ha a szakértő törlésére a továbbképzési kötelezettség nem teljesítése
miatt került sor.” szöveg lép.