PÉNZBELI LETÉT, VAGY VAGYONI BIZTOSÍTÉK
393/2013. (XI.12.) Kormányrendelet szabályai szerint: 19. § (2) A felnőttképzést folytató intézmény köteles minden üzleti év fordulónapját követő hatodik hónap tizenötödik napjáig a megelőző évi árbevétel összegét az NSZFH részére bejelenteni, és igazolni azt, hogy rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal, továbbá köteles a 18. § (4) bekezdése szerinti szerződést érintő bármilyen változást - a módosított vagy az új szerződés másolatának a szerződés megkötésétől számított tizenöt napon belül történő megküldésével - az NSZFH-nak jelezni.

Bejelentés a felnőttképzésből 2018. évben származó árbevételről
Email: felnottkepzes@pest.gov.hu