Felhívás.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Képzési, Vizsgáztatási Igazgatósága nyílt felhívást tesz közzé a felnőttképzők részére, a GINOP-6.1.9-18-2018-00001 Közlekedési Képzési és Vizsgacentrum kialakítása c. projekt keretében, munkahelyi képzések megvalósítására.

A Felhívás háttere
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium valósítja meg a GINOP-6.1.9-18 Közlekedési Képzési és Vizsgacentrum kialakítása c. projektet. A konzorcium vállalta, hogy a projekt keretében a közlekedési és kapcsolódó ágazatokban 8-12 000 fő munkahelyi képzéséhez nyújt támogatást, melyet ezen ágazatok részére képzési szolgáltatást biztosító szervezetek (Felnőttképzők) közreműködésével kíván megvalósítani. A képzések támogatására 1,0 milliárd Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

Jelen felhívás célja azon képzési jegyzéknek a kialakítása, melyről a támogatást igénylő vállalkozások az erre irányuló Hirdetmény megjelenését követően kiválasztják a Program keretében megvalósításre kerülő képzéseket, valamint a képzésekhez kapcsolódóan a megvalósító felnőttképzőket is. A képzési jegyzék a képzési program megnevezésén túl tartalmazza a megvalósító felnőttképzők felsorolását, a képzés időtartamát, óradíját és egységárát is. A képzési jegyzékre kerülő felnőttképzőkkel a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást köt.

A képzések célcsoportja
A Programban a közlekedési és kapcsolódó ágazatokban működő vállalkozások - mérettől függetlenül - igényelhetnek támogatást munkavállalóik képzésére (álláskeresők abban az esetben vehetnek részt a képzésen, ha annak sikeres elvégzését követően az igénylő vállalkozásnál munkaviszonyba kerülnek).

Előírás, hogy a képzésben részt vevő munkavállalók munkaszerződése szerinti munkavégzés helye a kevésbé fejlett régiókban lehet: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl vagy Közép-Dunántúl.
Egy személy csak egy támogatott képzésben vehet részt a Programban, ez alól az ágazati alapkészség fejlesztő képzésen való részvétel jelent kivételt.

Pályázható képzések
A Program keretében a képzési igénylistán szereplő képzések megvalósítására jelentkezhetnek a felnőttképzők. Egyazon képzési program megvalósítására több felnőttképzővel is létrejöhet együttműködési megállapodás, a feltételeknek való megfelelés esetén több képző is felkerül a képzési jegyzékre. Azt, hogy közülük a Programban támogatási igényt benyújtó vállalkozás melyikkel köt szerződést a képzések megvalósítására, a KTI Nonprofit Kft. nem befolyásolja.

A jegyzékre került felnőttképzők azonos - a KTI Nonprofit Kft. által közzétett - képzési programot kötelesek végrehajtani, azonos óraszámban és azonos, szintén központilag közzétett áron.

Amennyiben egy vállalkozás által igényelt képzés nem szerepel a képzési igénylistán, arra a vállalkozás kérelmet nyújthat be a KTI Nonprofit Kft. részére, melyet elbírálva, közzétételre kerül a kibővített képzési igénylista. Ez alapján a felnőttképzők ismételt kérelmet nyújthatnak be.

Jelentkezési feltételek
A képzési jegyzékre bármely engedéllyel rendelkező felnőttképző felkerülhet, amely az alkalmassági feltételeknek (részletesen ld. a Működési Kézikönyvben) megfelel, és vállalja a jelen felhívás alapján a Kedvezményezett által megjelentetendő felhívásban foglalt szakmai feltételeket.

A jelentkezés módja
A képzési jegyzékre kerülés érdekében a felnőttképzőknek kérelmet kell benyújtaniuk a KTI Nonprofit Kft. részére, postai úton, vagy személyesen a 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5. címre (KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Képzési, Vizsgáztatási Igazgatóság). A borítékra rá kell vezetni a következőket: "GINOP-6.1.9-18".