Iromány száma: T/6076.

2023. évi ..... törvény a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól

Az Országgyűlés – felismerve azt, hogy az információs és kommunikációs technológiák fejlődése életünk gyökeres átalakulását hozza magával – az állam és a társadalom kapcsolatának digitális térbe helyezése, a modern kormányzati digitális felületek és szolgáltatások létrehozása érdekében, az Alaptörvény XXVI. cikke alapján a következő törvényt alkotja:
119. §
(1) Az e törvény szerinti digitális állampolgárság szolgáltatásokat a digitális állampolgárság szolgáltató legkésőbb az alábbi időponttól köteles biztosítani:
a) a keretalkalmazást 2024. szeptember 1-től,
b) a digitális személyiadat-tárca szolgáltatást 2024. szeptember 1-től, 64
c) a hozzájárulás alapú adatszolgáltatás 2024. szeptember 1-től,
d) az eAláírás szolgáltatást 2024. szeptember 1-től,
e) az eAzonosítás szolgáltatást 2024. szeptember 1-től,
f) az ePosta szolgáltatást 2026. január 1-től,
g) az eDokumentumkezelés szolgáltatást 2026. január 1-től,
h) az eFizetés szolgáltatást 2026. január 1-től.

(2) Az E-ügyintézési törvény szerinti azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítésszolgáltatás használatát 2024. augusztus 31-ig kell biztosítani.