TÖRVÉNYJAVASLAT.

A parlament.hu oldalon megjelent törvényjavaslat: T/13669.

A Kormány nevében mellékelten benyújtom a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

A törvényjavaslat
...

69. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása (62.old.)

134. §
(1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az Fktv. 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„1. belső képzés: az olyan oktatás és képzés, amelyet a munkáltató