2023. február 16. FVSZ Szakmai nap és tisztújító Közgyűlés

Tisztelt Tagtársunk!
Szövetségünk megkezdte a felkészülést az idei tisztújító Közgyűlésre, amelynek időpontja 2023. február 16. csütörtök.
A választások előkészítése érdekében Jelölőbizottság alakult, amelynek nevében szeretnénk aktív közreműködését kérni az új Tisztségviselők gondos kiválasztásában.

Kiket keresünk?
Olyan, szakmailag felkészült, aktív, akár mindennapi munkára is vállalkozó személyeket, akik a tagszervezetek közös érdekeit felismerve és képviselve hozzájárulhatnak az FVSZ még színvonalasabb szakmai, érdekképviseleti tevékenységének sikeréhez.

Milyen posztokra kell jelölteket állítanunk?
Az FVSZ Elnökének és az Elnökség többi tagjának mandátuma lejárt, valamint az Ellenőrző Bizottságban egy mandátum megüresedett az egyik tagjának az FVSZ-ből való kilépése miatt.

Az FVSZ XXXVI. Közgyűlését 2023. február 10-én, pénteken 10.00 órakor az FVSZ székhelyén: 1037 Budapest, Jablonka út 103. szám alatt tartja. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a plénumot, Budapesti Metropolitan Egyetem – Nagy Lajos király úti campus, 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 11.  alatt azonos napirenddel 2023. február 16-án, csütörtökön 11:00 órára ismételten összehívjuk, amely a vonatkozó jogszabályok, valamint Alapszabályunk 9. § (7) bekezdése alapján létszámtól függetlenül dönteni jogosult a napirenden szereplő kérdésekben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Közgyűlésen szavazati joggal csak azok a rendes tagok vehetnek részt – képviselőik által – akik 2023. évi tagdíjukat és esetleges tagdíj hátralékukat rendezték, ezért kérjük, hogy az erről szóló igazolásokat szíveskedjen magával hozni, és azt – kérésre – a Mandátumvizsgáló bizottságnak bemutatni.

Ugyancsak a Mandátumvizsgáló bizottságnak kell bemutatni a küldő intézmény képviselőjének írásbeli meghatalmazását, ha az intézményt nem a bejelentett képviselő képviseli.

Meghívónkhoz mellékeljük a Közgyűlés tervezett napirendjét és a Jelölőbizottság levelét. E dokumentumokat és a Közgyűlésen előterjesztendő írásos anyagokat a honlap zárt részében is közzé tesszük.

FVSZ Szakmai nap és megismételt Tisztújító Közgyűlés: 2023. február 16., csütörtök
Helyszín: Budapesti Metropolitan Egyetem, 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 11.
A regisztráció 8.15 órakor, a Szakmai nap 09.00 órakor, a Közgyűlés pedig 11.00 órakor kezdődik.

A Szakmai nap tervezett programja hamarosan elérhető lesz az www.fvsz.hu oldalon.

A Szakmai napra előzetes regisztráció szükséges, melyhez hamarosan megnyitjuk a felületet az www.fvsz.hu oldalán.

A további tartalom megtekintéséhez be kell jelentkeznie. Kérjük . Még nem tag? Csatlakozzon hozzánk!