Tisztelt Tagtársunk!
Szövetségünk megkezdte a felkészülést az idei tisztújító Közgyűlésre, amelynek időpontja 2020. március 4. szerda.
A választások előkészítése érdekében Jelölőbizottság alakult, amelynek nevében szeretnénk aktív közreműködését kérni az új Tisztségviselők gondos kiválasztásában.

Kiket keresünk?
Olyan, szakmailag felkészült, aktív, akár mindennapi munkára is vállalkozó személyeket, akik a tagszervezetek közös érdekeit felismerve és képviselve hozzájárulhatnak az FVSZ még színvonalasabb szakmai, érdekképviseleti tevékenységének sikeréhez.

Milyen posztokra kell jelölteket állítanunk?
Az FVSZ Elnökének és az Elnökség többi tagjának, valamint az Ellenőrző Bizottság Elnökének és tagjainak mandátuma is lejár. Az FVSZ vezetősége 2017-től egy Elnök és 4 Elnökségi tagból áll. Az FVSZ Ellenőrző Bizottsága 2016-tól egy Elnök és 4 Elnökségi tagból áll.

Az FVSZ XXXIII. Közgyűlését 2020. február 28-án, pénteken 10.00 órakor az FVSZ székhelyén: 1117 Bp., Nádorliget u. 11/C. szám alatt tartja. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a plénumot, Danubius Hotel Hungaria City Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 90. szám alatt azonos napirenddel 2020. március 04-én, szerdán 13:30 órára ismételten összehívjuk, amely a vonatkozó jogszabályok, valamint Alapszabályunk 9. § (7) bekezdése alapján létszámtól függetlenül dönteni jogosult a napirenden szereplő kérdésekben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Közgyűlésen szavazati joggal csak azok a rendes tagok vehetnek részt – képviselőik által – akik 2020. évi tagdíjukat és esetleges tagdíj hátralékukat rendezték, ezért kérjük, hogy az erről szóló igazolásokat szíveskedjen magával hozni, és azt – kérésre – a Mandátumvizsgáló bizottságnak bemutatni.

Ugyancsak a Mandátumvizsgáló bizottságnak kell bemutatni a küldő intézmény képviselőjének írásbeli meghatalmazását, ha az intézményt nem a bejelentett képviselő képviseli.

Meghívónkhoz mellékeljük a Közgyűlés tervezett napirendjét és a Jelölőbizottság levelét. E dokumentumokat és a Közgyűlésen előterjesztendő írásos anyagokat a honlap zárt részében is közzé tesszük.

FVSZ Szakmai nap és megismételt Tisztújító Közgyűlés: 2020. március 4., szerda
Helyszín: Danubius Hotel Hungaria City Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 90.
A regisztráció 9.15 órakor, a Szakmai nap 10.00 órakor, a Közgyűlés pedig 13.30 órakor kezdődik.

A Szakmai nap tervezett programja: részletes program hamarosan az www.fvsz.hu oldalon.

A Szakmai napra előzetes regisztráció szükséges, melyet honlapunk www.fvsz.hu oldalon tehet meg.

Meghívó - Közgyűlés tervezett napirendje - Jelölőbizottság levele