Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak.

A Magyar Közlöny 104-es számában olvashatnak több felnőttképzést érintő rendeletről:

  • A Kormány 309/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően,
a 2020. december 31. napján hatályos rendelkezések szerint indított 31 621 02 azonosító számú aranykalászos gazda
részszakképesítés tekintetében nem feltétele a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak, hogy a képzésben részt vevő
érvényes vezetői engedéllyel rendelkezzen.

.....

  • A Kormány 311/2021. (VI. 7.) Korm. rendelete a komplex felzárkózási képzésekről

A Kormány a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) és h) pontjában,
a 11. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A komplex felzárkózási képzés
1. § (1) A Kormány az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós és nemzetközi
forrásból (a továbbiakban együtt: állami támogatás) megvalósuló komplex felzárkózási képzések engedélyezéséért
és ellenőrzéséért felelős szervként a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot (a továbbiakban: Főigazgatóság)
jelöli ki.
(2) Az állami támogatásból megvalósuló komplex felzárkózási képzés az e rendeletben meghatározott követelmények
szerint folytatható.

  • Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 24/2021. (VI. 7.) ITM rendelete a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. § A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.)
NGM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba

1. melléklet a 24/2021. (VI. 7.) ITM rendelethez
....