A Magyar Közlöny 032-es számában olvashatnak az innovációért és technológiáért felelős miniszter 10/2021. (III. 1.) ITM rendelete egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló rendeletek
módosításáról
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet módosítása
Az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet melléklete az 1. melléklet szerint módosul.