A Magyar Közlöny 051-es számában olvashatnak a Kormány 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések meghosszabbításáról

1. A védelmi intézkedések meghosszabbítása
1. § A Kormány – az Operatív Törzs javaslatára – a védelmi intézkedéseket 2021. április 8. napjáig fenntartja.

2. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet egyes
rendelkezései alkalmazhatóságának a meghosszabbítása
2. § A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § E rendelet
a) 2. alcímét, 3. alcímét, 5. alcímét, 11. § (5)–(7) bekezdését, 8. alcímét és 9. alcímét 2021. április 8. napjáig,
b) 11. § (1)–(4) bekezdését 2021. április 19. napjáig lehet alkalmazni.”