Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A kormany.hu oldalon olvasható: összefoglaló, normaszöveg, hatásvizsgálati lap és indoklás (letölthető file)

Indoklás: a kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről szóló kormányrendelet-tervezethez
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A javaslat célja az állami szervek – ide nem értve azon gazdasági társaságokat, amelyekben az állam többségi befolyást gyakorol – foglalkoztatottjai vagy külsős személyek, illetve szervezetek számára szervezett keretek között nyújtott képzések és oktatások egyes kérdéseinek és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) kapcsolódó feladatainak, tevékenységének a szabályozása a kormányzati képzési és oktatási beszerzéseket érintően.