DIGITÁLIS OKTATÁS-INNOVÁCIÓS ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT

A Kormány 341/2023. (VII. 25.) Korm. rendelete a digitális oktatás-innovációs és képzési központ létrehozásáról és feladatairól, továbbá a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról a Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az oktatási és képzési rendszerek színvonalának, befogadókészségének, eredményességének és munkaerőpiaci relevanciájának javítása, a digitális szakadék csökkentése, a digitális készségek, valamint a digitális oktatási ökoszisztéma országosan összehangolt fejlesztése érdekében, a Nemzeti Digitalizációs Stratégia digitális kompetencia pillérében foglalt intézkedések végrehajtására digitális oktatás-innovációs és képzési központot hoz létre.

(2) A Kormány a digitális oktatás-innovációs és képzési központ működtetésére az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.) jelöli ki.

341/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet