2018.06.27.

MAGYAR KÖZLÖNY: 2018/2019. TANÉVRE VONATKOZÓ SZAKMASZERKEZETI DÖNTÉS

Írta: B.B.

A Magyar Közlöny 2018/95. számában megjelent a Kormány 114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelete a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésröl és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekröl szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2018.06.27.

MUNKAERŐPIACI PILOT REFORM

Írta: B.B.

A reformról annyi derül ki, hogy a szakképzési és felnöttképzési rendszer átalakítására vonatkozik majd, a cél a munkaerőpiaci tartalékok minél hatékonyabb kihasználása. Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél ennek érdekében átalakítják a foglalkoztatási osztályokat.
BŐVEBBEN:
Háttér: A szakképzési és felnőttképzési rendszer átalakítására vonatkozó reform gyorsítása a munkaerőpiaci tartalékok minél hatékonyabb kihasználása érdekében.

Projekt céljai:

 1. A foglalkoztatási osztályok munkájának hatékonyságának növelése – a munkaerő piaci reform végrehajtásának gyorsítása a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak elsődleges munkapiacra való visszaterelésének segítésével,
 2. A kidolgozott reformirányok a gyakorlatba átültetése a lehető legrövidebb idő alatt,
 3. A program finomítása, a már meglévő koncepciók finomhangolása, különös tekintettel a (a) munkaügyi központok működési kiválóságának megteremtésére (mint például a mentori hálózat hatékony kialakítása), (b) a felnőttképzés rendszerének finomítása (például: állami és vállalati képzések határának, OKJ-s és B körös képzések szerepének tisztázása, a kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentése, a nyelvi oktatás szerepének pontosítása).

A program 3 fő témakörhöz kapcsolódó kérdéseket válaszol meg:

 1. Működési kiválóság diagnosztikája és módszertana,
 2. Felnőttképzés optimalizálása,
 3. Végrehajtási képesség erősítése.

A program fázisai és fő tevékenységek fázisonként:

 1. Előkészítés - 1 hét

Végrehajtási szervezet kialakítása.
Csapattagok kiválasztása.
Adatgyűjtés indítása.

 1. Diagnosztika, intézkedések kidolgozása - 7 hét

A foglalkoztatási osztályok működésének diagnosztikája a nemzetközi legjobb gyakorlattal összehasonlítva a javítási lehetőségek kijelölésével.
Munkaadó és egyéb partnerekkel való együttműködés módja.
Standard működési eljárások létrehozása elvi elemeinek kialakítása a fő folyamatokra fókuszálva.
A foglalkoztatási osztályok munkatársai időbeosztásának tervezése a hatékony működés érdekében.
A foglalkoztatási osztályok működési kiválóságának módszertanának kidolgozása.
A pilotmegyékben használandó eszköztár véglegesítése.
Rövid ciklusú vállalati képzések keretrendszere a nemzetközi példák alapján.
A projekt szervezeti transzformációs módszertanának és a projekt navigátorok képzési módszertana leírásánakelkészítése.

Monitorozás és visszamérés.

 1. Pilotprojekt és finomhangolás - legfeljebb 12 hét

Transzformációs program pilotszakasza 20 járás foglalkoztatási osztályainak lefedésével (kijelölt pilotmegyék: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Hajdú-Bihar megye) - érintettek létszáma: kb. 413 fő.
Országos kiterjesztés ütemterve: meghatározásra kerül a projekt lezárása után a többi megyére való kiterjesztés munkaterve és erőforrásterve.

A projekt végtermékei.

 1. termék: Működési kiválóság diagnosztikája és módszertana

A foglalkoztatási osztályok diagnosztikai elemzése. A foglalkoztatási osztályok főbb folyamatainak, a teljesítménymenedzsment-rendszernek és a főbb szervezeti kérdéseknek hatékonysági szempontból történőelemzése, ez alapján a fejlesztendő területek meghatározása és sorrendbe állítása.
Sztenderd működési eljárások kialakítása a föbb folyamatokra.
A hatékony működést elösegítő nemzetközi legjobb gyakorlatok leírása, átadása és bevezetése a foglalkoztatási osztályokon, ezen belül min.:
i) Ügyfél regisztráció és szegmentálás;
ii) Munka kiajánlás folyamata;
iii) Rendszeres munkakereső megbeszélések módszertana.
A foglalkoztatási osztályok működési kiválóságának módszertana.
Az eszközrendszer kialakítása és bevezetése a pilotfázisban lefedett járásokban, ezen belül min.:
i) A napi teljesítmény-értékelést segítő vizuális tábla;
ii) Heti megbeszélések menetrendje;
iii) Vezetői időbeosztás kialakítása;
iv) Visszajelzés és a teljesítmény-értékelő megbeszélések módszertana

Munkaügyi osztály vezetői kézikönyv.

A vezetőket célzó tréning és módszertani anyag: tartalmazza a működési kiválóság teljes módszertanát, az eszközöket és a foglalkoztatási osztályok vezetéséhez szükséges eszközrendszer leírását a nemzetközi legjobb gyakorlatok magyarországi adaptálásával.

 1. A szerződéskötés feltétele tanácsadással kapcsolatos tevékenységre érvényes felelősségbiztosítással valórendelkezés, adott esetben a meglévő kiterjesztésével, ami min. 350 000 000 HUF/év, és min. 100 000 000 HUF/káresemény mértékü.
 2. Az eljárás feltételes a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján: a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását biztosítótámogatási szerződés módosítások megkötése (aláírása) és hatályba lépése a feltétel.
 3. A Kbt. 135.§ (12) bek. alapján az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatási szerződés módosítások megkötése(aláírása) és hatályba lépése.
 4. Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésnek feltétele továbbá, hogy a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének megfelelöen a tárgyi közbeszerzési eljárástekintetében a Miniszterelnökség közbeszerzési jogi szempontú ellenőrzése során támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú tanúsítványt ad ki, utóbbi esetben meghatározva azokat a feltételeket, illetve megjelölve azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az összegezés jogszerü.
 5. A benyújtandó nyilatkozatokra vonatkozó információk részletesen a Közbeszerzési dokumentum – Tájékoztatás az ajánlattevöknek c. dokumentumban találhatók.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetésének folytatása:

 1. termék: Felnőttképzési rendszer optimalizálásának lehetőségei

A rövid ciklusú vállalati képzések keretrendszerének áttekintése.

A vállalati rövid ciklusú képzések nemzetközi legjobb gyakorlatainak gyűjteménye a sikeres programok legfontosabb tényezőinek azonosítása.

 1. termék: A szervezeti végrehajtási képesség erősítése

A projektben részt vevő kollégák képzési módszertana: képesség fejlesztés az előkészítés, diagnosztika és tervezési fázisok során egyrészt formális tréningeken, másrészt a közös munka során. A kollégákat fel kell készíteni, hogy a pilotfázis után a programot Magyarország teljes területéri kiterjesszék.
Teljes kiterjesztés terve. A program teljes kiterjesztését tartalmazó terv a felelősök és a szükséges erőforrások megnevezésével.
Monitorozási és visszamérési módszertan. A fő működési hatékonyságot és eredményességet mérő mutatószámok kialakítása, mérésük módszertanának kialakítása, mérési frekvenciájuknak meghatározása.

2018.06.25.

FVSZ - TAPASZTALATOK A HATÓSÁGI ELLENÖRZÉSEK KAPCSÁN

Írta: B.B.

Az FVSZ MIR rendszer folyamatos fejlesztése, bövítése érdekében aktuális, gyakorlati tapasztalatok gyüjtésére van szükségünk. Szeretnénk a megküldött tapasztalatokat felhasználni egy következö workshop kidolgozására is, illetve az FVSZ külsö értékelési eljárása során oly módon, hogy az értékelö kollégák mindezen esetekre felhívják a figyelmet és átbeszélik a felmerülö kérdéseket, ezzel tovább bövítve a segítségnyújtást Tagjaink számára.

A kérdöív a zárt részben - belépés után - minden tagtársunk számára elérhetõ, köszönjük az együttmüködést!

2018.06.14.

DIGITALL: INNOVATION – ALL IN

Írta: B.B.

Az IVSZ innovációs konferenciáján a DIGITALL 2018 Konferencia három pillérre épült.
A tanácskozás első felében nagyvállalati történeteket hallhattak a résztvev?k a digitális transzformáció kihívásairól, sikerekrül és kudarcokról, a startupok által gerjesztett diszrupciós kihívásokról.
A második pillér a megkerülhetetlen technológiákat vonultatta fel. Az AI, a VR, AR, blockchain mind olyan technológiák, amelyek részben már ma is, de a közeljöv?ben egészen biztosan alapjaiban változtatják meg a gazdaságot és a társadalmat, s amelyeket egész egyszer?en nem lehet figyelmen kívül hagyni.
A két pillér között pedig a digitális hídról osztották meg gondolataikat el?adóink, illetve a panelbeszélgetések résztvev?i, s azt boncolgatták, hogyan er?síthet? a digitális kultúra, s mit?l m?ködik a startupok és nagyvállalatok együttm?ködése.

A rendezvény összefoglalóját az IVSZ weboldalán találják, az el?adások felvételeit Youtube csatornánkon érhet?k el.
A rendezvényen bemutatott prezentációkat Slideshare oldalon böngészhetik.

2018.05.30.

GDPR: ELSŐ ALKALOMMAL NEM BÜNTETNEK

Írta: B.B.

A parlament honlapján megjelent hír alapján:

„75/A. §
A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2)-(6) bekezdésében foglalt hatásköreit az arányosság elvének figyelembevételével gyakorolja, különösen azzal, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó – jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott – előírások első alkalommal történő megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt – az általános adatvédelmi rendelet 58. cikkével összhangban – elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik.”

"......A Kormány álláspontja szerint a Rendelet közvetlenül hatályosuló szabályait eredeti rendeltetésüknek megfelelően, vagyis elsősorban a tagállami jogrendszerek közötti különbséget kihasználó multinacionális gazdasági társaságok ellen fellépve szükséges alkalmazni, míg a többi gazdasági szereplő – elsősorban és kiemelten a kis- és középvállalkozások – tekintetében az arányosság elvét figyelembe véve a figyelmeztetés jogkövetkezményét indokolt alkalmazni. Magyarországon ugyanis igen nagyszámú kis- és középvállalkozás működik, amely vállalkozásokra jelentős terheket ró a Rendeletnek való megfelelés biztosítása. E vállalkozások és érdekképviseleti szerveik által jelzett aggályokra is tekintettel, a Javaslat figyelemmel van arra, hogy a kis- és középvállalkozások tekintetében a hatályos jog is tartalmaz ehhez hasonló – a hatósági jogalkalmazást orientáló – rendelkezéseket......"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FVSZ MIR HONLAP

 

Képtalálat a következőre: „magyarország kormánya”

 

Képtalálat a következõre: „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal A szakképzés és felnõttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttmûködési Alap 

Akkreditált Felnõttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

FVSZ KÉRDŐÍV A MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK FELNŐTTKÉPZÉSI / ÁTKÉPZÉSI / TOVÁBBKÉPZÉSI GYAKORLATÁRÓL ÉS IGÉNYEIRŐL

Ahhoz, hogy felmérésünk igazán hiteles legyen, az Ön aktív közreműködésére is szükségünk van.
https://www.fvsz.hu/hir/1061 

A kérdőív ezen a linken érhető el: 
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=61721&lang=hu

Köszönjük, hogy segíti munkánkat a kérdőív kitöltésével és egyúttal kérjük, a kérdőív továbbküldését partnercégei felé, mellyel Ön is hozzájárul munkánk eredményességéhez!

OKTATÁSSZERVEZŐ ÁLLÁS

Felnőttképzési Intézmény Szakmai vezető (Oktatásszervező) kollégát keres!
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal és végzettséget igazoló dokumentumok másolatával
az alábbi email címen lehet: 
modernedukft@gmail.com

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSÕ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külsõ értékelésre történõ felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelõlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelõlap