Tisztelt Tagtársunk!
Szövetségünk megkezdte a felkészülést az idei tisztújító Közgyűlésre, amelynek időpontja 2020. március 4. szerda.
A választások előkészítése érdekében Jelölőbizottság alakult, amelynek nevében szeretnénk aktív közreműködését kérni az új Tisztségviselők gondos kiválasztásában.

Az FVSZ XXXIII. Közgyűlését 2020. február 28-án, pénteken 10.00 órakor az FVSZ székhelyén: 1117 Bp., Nádorliget u. 11/C. szám alatt tartja. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a plénumot, Danubius Hotel Hungaria City Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 90. szám alatt azonos napirenddel 2020. március 04-én, szerdán 13:30 órára ismételten összehívjuk, amely a vonatkozó jogszabályok, valamint Alapszabályunk 9. § (7) bekezdése alapján létszámtól függetlenül dönteni jogosult a napirenden szereplő kérdésekben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Közgyűlésen szavazati joggal csak azok a rendes tagok vehetnek részt – képviselőik által – akik 2020. évi tagdíjukat és esetleges tagdíj hátralékukat rendezték, ezért kérjük, hogy az erről szóló igazolásokat szíveskedjen magával hozni, és azt – kérésre – a Mandátumvizsgáló bizottságnak bemutatni.

Ugyancsak a Mandátumvizsgáló bizottságnak kell bemutatni a küldő intézmény képviselőjének írásbeli meghatalmazását, ha az intézményt nem a bejelentett képviselő képviseli.

Az elnökségi beszámolót és a Közgyűlésen előterjesztendő írásos anyagokat a honlap zárt részében is közzé tesszük.

FVSZ Szakmai nap és megismételt Tisztújító Közgyűlés: 2020. március 4., szerda
Helyszín: Danubius Hotel Hungaria City Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 90.
A regisztráció 9.15 órakor, a Szakmai nap 10.00 órakor, a Közgyűlés pedig 13.30 órakor kezdődik.

A Szakmai nap tervezett programja: részletes program hamarosan az www.fvsz.hu oldalon.

A Szakmai napra előzetes regisztráció szükséges, melyet honlapunk www.fvsz.hu oldalon tehet meg.

A további tartalom megtekintéséhez be kell jelentkeznie. Kérjük . Még nem tag? Csatlakozzon hozzánk!