Az FVSZ vezetősége levélben fordult Pölöskei Gáborné ITM Szakképzésért felelős helyettes államtitkár asszonyhoz a koronavírus kapcsán kialakult helyzetre tekintettel, hogy tagjainak (és az általuk kiszolgált több tízezer embernek) hitelt érdemlő tájékoztatást tudjon nyújtani a további működésükhöz.

„ ... A jelenlegi járványügyi helyzetben tisztelettel kérjük a változást az alábbi két téma kapcsán:

  • Felnőttképzésben történő szakmai vizsgák engedélyezése
  • OKJ-s képzések indításának határidejének módosítása ... "

A válaszlevél összegzése:

„ ... 1. Tudomásunk van azokról a problémákról, amelyeket kifejtett a felnőttképzést érintő komplex szakmai vizsgáknak e veszélyhelyzetben való megtartásának a hivatkozott 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelettel történő megtiltásával összefüggésben. Teljesen érthetőek és méltányolhatóak azok az Ön által is felvetett indokok, amelyek a szóban forgó vizsgák megtartása mellett szólnak, azonban sajnos az előálló veszélyhelyzet is rendkívüli és példa nélküli. Minderre tekintettel – felvetésével maradéktalanul egyetértve - tájékoztatom, hogy javaslatot kívánunk tenni a komplex szakmai vizsgák felnőttképzésben való lebonyolíthatósága érdekében olyan szabályozással, mely figyelembe veszi az iskolai rendszerű vizsgák tapasztalatait, különös tekintettel az egészségvédelmet előtérbe helyező, járványhelyzettel összefüggő egészségügyi, biztonsági előírások alkalmazására. A leírtak valamennyi fél számára történő megnyugtató megoldásáig kérem türelmét.

2. Második javaslata - a következő szakmai érvek miatt - nem támogatható. A 2019. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti, korábbi OKJ-s szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések indíthatósági határidejének meghosszabbítása - a járványhelyzet miatti veszélyhelyzettől függetlenül – két, egymáshoz viszonyítva teljesen eltérő szabályozási alapvetéseken nyugvó, illetve igen különböző szakmai tartalmú és jellegű képzési struktúra párhuzamosságát eredményezné, amelyeknek a hivatkozott határidőn túli fenntartása mind a felnőttképzési intézményeknek, mind pedig az ezekkel összefüggő hatósági feladatokat ellátó közigazgatási szerveknek felesleges adminisztratív terhekkel járna, továbbá ezen képzések meghosszabbított kivezetésé lassítaná az új típusú képzési szerkezetre való átállást, valamint középtávon a felnőttképzésben szakmai végzettséget szerezni tervezők számára is bizonytalanságot jelentene. ..."