T/13956 javaslat

A parlament.hu oldalon olvasható: T-13956

A Kormány nevében mellékelten benyújtom a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.
A törvényjavaslat
- 17-27. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
- 39. §-a az Alaptörvény 40. cikke alapján,
- 41. és 42. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján,
- 44. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
„igen” szavazata szükséges.

Törvényjavaslat