KORM. RENDELET

A KORMÁNY 96/2020. (IV. 10.) KORM. RENDELETE

A Kormány 96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói hitelről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet okán
a) a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a
szerinti hitelfelvevő legfeljebb 500 000 forint összegű szabad felhasználású hallgatói hitelre jogosult
megélhetési költségei finanszírozásához, vagy
b) a felnőttképzésért felelős miniszter által – jogszabályban foglaltak alapján – meghatározott felnőttképzésben
részt vevő személy hitelfelvevőként legfeljebb 1 200 000 forint összegű szabad felhasználású hitelt igényelhet
felnőttképzésben történő részvétele időszakában felmerülő megélhetési költségei okán, amelynek
folyósítására a felnőttképzésért felelős miniszter által külön jogszabályban meghatározott feltételek
teljesítése esetén kerül sor.

4. § (1) A nyelvtanulási hallgatói hitel 2020. május 1-jétől nem igényelhető.
(2) A 2020. május 1-jén fennálló nyelvtanulási hallgatói hitelszerződés 2020. május 1-jén a hitelfelvevő vagy a Diákhitel
szervezet külön nyilatkozata nélkül e rendelet szerint alakul át.
(3) Az e rendelet szerinti hitelfelvevő a Korm. rendelet 18/A–18/D. §-a szerinti gyermektámogatást a 2020. május 1-jén
vagy azt követően született vagy örökbefogadott gyermek esetében veheti igénybe a Korm. rendeletben foglalt
eljárások figyelembevételével.
5. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.