2030-ra az emberek 80 százalékának rendelkeznie kell alapvető digitális készségekkel.

Az Európai Unió Tanácsa ajánlásokat fogadott el a sikeres digitális oktatást és képzést lehetővé tevő fő tényezőkről, valamint a digitális készségek és kompetenciák oktatás és képzés keretében történő elsajátítása biztosításának javításáról.

Ezzel a csomaggal a Tanács arra reagál, hogy az oktatást fel kell készíteni egy valódi digitális transzformációra és képessé kell tenni arra, hogy lépést tartson korunkkal, miközben biztosítja az ebben az új valóságban szükséges – vagy a jövőben azzá váló – készségek és kompetenciák elsajátítását.

A digitális készségeknek és kompetenciáknak a lakosság egésze számára hozzáférhetőnek kell lenniük, minden korcsoport és minden háttér esetében. Továbbá minden iskolának, minden oktatási és képzési intézménynek kellően figyelembe kell vennie azokat a kockázatokat és lehetőségeket, amelyeket a technológia magával hoz.
Pilar Alegría, spanyol oktatási, szakképzési és sportminiszter

Digitális készségek és kompetenciák
A digitális készségekről és kompetenciákról a mai napon elfogadott ajánlásban a Tanács ajánlja, hogy a tagállamok állapodjanak meg a digitális oktatásra, valamint készségekre és kompetenciákra irányuló nemzeti – és adott esetben regionális – stratégiákról, illetve stratégiai megközelítésekről, és felkéri őket, hogy:

  • határozzák meg vagy vizsgálják felül az ilyen készségek és kompetenciák elsajátításának biztosítására irányuló nemzeti célkitűzéseket
  • hozzanak a „kiemelt vagy nehezen elérhető csoportokat” célzó intézkedéseket
  • erősítsék a digitális készségeket és kompetenciákat az alap- és középfokú oktatásban
  • mozdítsák elő a digitális készségek különböző tantárgyak keretében, transzverzálisan történő oktatását
  • fejlesszék minden hallgató digitális készségeit és kompetenciáit a felsőoktatásban, tanulási lehetőségeket kínálva minden szinten és tudományterületen
  • biztosítsanak lehetőséget a felnőttek számára a digitális készségek elsajátítására és kezeljék az IKT-szakemberhiányt

Sikeres digitális oktatás és képzés
Ezzel egyidejűleg a sikeres digitális oktatást és képzést lehetővé tevő fő tényezőkről szóló ajánlásban a Tanács arra összpontosít, hogy az oktatási és képzési rendszereket miként lehet alkalmassá tenni a digitális korra. Iránymutatást nyújt arra vonatkozóan, hogy hogyan kell felkészíteni az embereket a technológia kreatív, biztonságos és felelős használatára, mégpedig a technológia működésének megértésére alapozva.

Egyéb intézkedések mellett felkéri a tagállamokat arra, hogy:

  • építsék be a digitális technológiákat a tanításba és növeljék a tanárok szerepvállalását azok használata terén
  • támogassák a digitális oktatási eszközök fejlesztését, beleértve a mesterséges intelligencia hatására irányuló kutatásokat is
  • hozzanak kiberbiztonsági intézkedéseket az oktatás és képzés területén, beleértve a tudatosságnövelést is
  • ruházzanak be a hálózati összekapcsoltságba, a digitális infrastruktúrába és a digitális hozzáférhetőségbe az oktatás és a képzés területén

Teljes közlemény