Megjelent az első 25 DIMOP Plusz felhívás.

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM PLUSZ (DIMOP PLUSZ)
DIMOP összefoglaló
Digitális Megújulás Operatív Program rövid bemutatása

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz átfogóan célozza Magyarország digitális felkészültségének javítását és versenyképességének növelését. A program 4 prioritás mentén tervez fejlesztéseket:

4. Digitális készségek
Oktatási nyilvántartások egységes szolgáltatási képességének fejlesztése

  • Az ágazati információs rendszerek komplex fejlesztése, mikrotanúsítványok nyilvántartásának bevezetése, kiemelten a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő szolgáltatások biztosítása érdekében
  • Az oktatási nyilvántartásokkal összekapcsolt tanulástámogató platformok, a digitális tartalom kínálat fejlesztése
  • Hátrányos helyzetű, kedvezőtlen mutatókkal rendelkező intézmények bevonása az IKT készségek fejlesztése érdekében
  • Komplex országos bölcsődei szakmai informatikai rendszer létrehozása

Digitális kompetenciák alap és emelt szintű fejlesztése

  • A digitális kompetenciák keretrendszerének fejlesztése
  • Alap és emelt szintű digitális kompetencia fejlesztés
  • Algoritmikus gondolkodási, matematikai, programozási képességek fejlesztése a köznevelési intézmények bázisán
  • Az egyenlő hozzáférés elősegítése érdekében az állampolgárok digitális készségeinek fejlesztése

A tegnapi napon több felnőttképzési területet (4. prioritáson belül) is érintő felhívás látott napvilágot.