FVSZ

FELNŐTTKÉPZŐK SZÖVETSÉGE
MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MŰKÖDŐ,
LEGNAGYOBB, NYITOTT TAGSÁGÚ,
FÜGGETLEN SZAKMAI FELNŐTTKÉPZÉSI SZÖVETSÉGE

Szövetségünk 1992-ben 42 tagszervezet részvételével alakult, és azóta megtöbbszörözte tagjainak számát, napjainkban közel 160 fõs tagság döntő hányadát képviselõ vállalkozások mellett számos iskola, egyetem és non-profit szervezet is megtalálható, s ezzel a hazai felnõttképzés legnagyobb szakmai érdekképviselete.

Tagjai hosszú évek óta a minőségi felnõttképzést képviselik, tevékenységük komoly szakmai múltra tekint vissza. A Szövetséghez minden felnõttképzõ csatlakozhat, aki azonos szellemiséget képvisel, éppoly fontos számára a minőségi képzés, mint az FVSZ tagjainak. A Szövetség szolgáltatásai állandó támogatást, segítséget nyújtanak a felnõttképzők mindennapi tevékenységéhez, ezzel biztosítva a folyamatos minőségi szakmai munkát, támogatva a fejlődést valamint a képzési módszerek és eszközök elengedhetetlen fejlesztését.

Célkitűzések

Az FVSZ 2016-ban nyitott az új gazdasági kihívásokra és megfogalmazta szakmai részvételét az Irinyi tervben. Első lépésként a digitális munkaerőpiac, a zöld gazdaság és az e-health területén állít fel munkacsoportokat. Az FVSZ két elnökségi tagja részt vett a Digitális Oktatási Stratégia (DOS) felnőttkori tanulás pillérjének kidolgozásában.

Az FVSZ az élethosszig tartó tanulás (LLL) fontosságának kommunikálását a lakosság irányába is fontos feladatának tekinti.

Szövetségünk célkitűzései között szerepel a hazai felnőttképzés hosszú távú politikájának és középtávú feltételrendszerének alakításában való részvétel, valamint a felnőttek képzésében résztvevõ szervezetek legszélesebb körét tömörítve érdekeik feltárása és integrálása, a felnõttképzéssel, oktatásszervezéssel foglalkozó vállalkozások, intézmények és non profit szervezetek érdekeinek hatékony képviselete. Az Európai Uniós csatlakozásból eredő feladatok végrehajtására, nemzetközi piacokon való megmérettetésre való felkészítés, valamint a magyar felnőttképzés nemzetközi integrációjának segítése.

Fő tevékenységek, Tagság számára biztosított szolgáltatások

Érdekképviselet

  • az FVSZ rendszeresen folytat egyeztető tárgyalásokat az NGM, NSZFH, FSZB és más felnőttképzésben érintett hivatalokkal/szervezetekkel, melyek során jogszabályi állásfoglalásokat kér, módosításokért folyamodik, valamint a Tagság és Hivatalok felkérésére különböző javaslatokat állít össze a Fktv. és egyéb releváns rendeletek kapcsán)
  • A Nemzeti Képesítési Bizottság állandó bizottsági tagjaként a szakképzés - felnőttképzés aktualitásairól egyeztet és tesz javaslatot az ülések során.

Minőség minőségbiztosítási rendszer: MIR Kézikönyv (FVSZ tagok számára díjmentes, jogszabálykövetés, szakértői fórum, workshop, formanyomtatványok)

Etikai Bizottság (állásfoglalásaival, objektív ítéleteivel nagymértékben hozzájárul a piaci verseny tisztaságához.)

Szakmai konferenciák (minden évben két – a tagság számára ingyenes – 1-2 napos Szakmai konferenciát szervezünk)

Szakmai adatbázis, hirdetési felület biztosítása, jogszabály- és pályázat figyelés (www.fvsz.hu)

Éves előfizetéssel megrendelhetők a Microsoft oktatási licencei: Windows szerver (fájlkiszolgáló) és Exchange szerver (levelező szerver), valamint az Easy Company Projektkezelő és Szabadság nyilvántartó modul
FVSZ Online (értesítések küldése: hírek, jogszabályok, pályázatok, rendezvények, tagsági felhívások)

Külföldi kapcsolatok támogatása

FVSZ-es EU-s projektek (konzorciumi tagként):

  • Reveal 2 (Erasmus+): Az önkéntesek képzése: audiovizuális és multimédiás eszközök, EU projektmenedzsment és önkéntességi események menedzsmentje területeken. Minden önkénteseket foglalkoztató Szervezet, Intézmény (Önkéntes Szervezetek, Egyház, EMMI) esetében alkalmazható ez a képzési program, melynek lebonyolításában is segít az FVSZ.
  • Trainbud (CIP): A program célja az energiahatékonyság és megújuló energia témakör beemelése az építőiparban dolgozó szakképzett munkások folyamatos (tovább) képzési rendszerébe, nemzeti kvalifikációs platform és 2020-ig szóló intézkedési terv (roadmap) kialakítása, valamint az, hogy támogassa az energiahatékonyság és megújuló energia felhasználáshoz kötődő képzési / tanúsítási rendszerek lépésről-lépésre történő kidolgozását.
  • Norvég Alap: A projekt célja Budapest a jobboldali vezetésű XVIII. kerület (konzorciumvezető) és Vecsés területén működő reptéri gazdasági potenciáljának átfogó, eredményesebb kiaknázása. A projekt a reptérhez kötődő helyi foglalkoztatás ösztönzését célozza meg új és innovatív szolgáltatások bevezetésével. Az FVSZ jelentős szakmai szerepet vállal a tananyagfejlesztésben és képzés megvalósításában egyaránt.

A Szövetség kapcsolatrendszere

A Felnőttképzők Szövetsége (FVSZ, alapítása: 1992) a hazai felnőttképzés legrégebbi és legnagyobb független érdekképviseleti szervezete. Kapcsolatrendszerében szerepelnek Országgyűlési bizottságok, Minisztériumok, Önkormányzatok, Kormányhivatalok Munkaügyi Főosztályai, Kamarák, Szakmai szövetségek, pályáztató hatóságok. A Szövetség képviselői ott ülnek fontosabb szakmai testületekben (pl. Nemzeti Képesítési Bizottság), folyamatosan együttműködnek a felnőttképzés keretrendszerét befolyásoló kormányzati és társadalmi szervezettel - az FVSZ maga is jelentős véleményformáló szerepet játszik.

Néhány a szakmai együttműködő partnerek közül:
FSZOE (szakértői segítség a tagságnak)
IPOSZ (szakmai együttműködés évtizedek óta)
IVSZ (a digitális felnőttképzésért)
Tempus Közalapítvány (pályázati lehetőségek)

Adatvédelmi irányelvek
Nyilatkozat

Kapcsolat:
FVSZ Titkárság: telefonszám: 06-30-436-12-40; e-mail: fvsz@fvsz.hu
Elnök: dr. Zsuffa Ákos, e-mail: elnok@fvsz.hu


About Us
Über Uns