A Magyar Közlöny 2019/147. számában megjelent a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában, a 3. §, valamint a 3. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 14., 18. és 23. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet (a  továbbiakban: R3.) 3.  melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.