2023. évi LXXXV. törvény.

A Magyar Közlöny 23/178-ban megjelent:
5. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

21. §

(1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2/A. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ha a felnőttképző)
„c) mikrotanúsítványt adó képzést” (szervez, e felnőttképzési tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti engedély alapján végezheti.)
(2) Az Fktv. 2/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény a (2) bekezdés szerinti felnőttképzési tevékenységeket engedély nélkül is végezhet.”

22. § Az Fktv. 13/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A tanúsítványt magyar és angol nyelven, vagy magyar és német nyelven kell kiállítani a képzésben résztvevő választása szerint.”

23. § A Fktv.

a) 2/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „oktatást vagy” szövegrész helyébe az „oktatást,” szöveg,
b) 2/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „megvalósuló oktatást vagy képzést” szövegrész helyébe a „megvalósuló oktatást vagy képzést, vagy” szöveg lép.