A NAV oldalán olvasható:

2020/7. Adózási kérdés - Az egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatások áfamentességének feltételei
[az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 85. § (1) bekezdés i) pontja és 85. § (2) bekezdése]

Az Áfa tv. 2020. január 1-jétől hatályos 85. § (1) bekezdés i) pontjának, valamint az egyéb oktatás fogalmát részletező (2) bekezdésének módosítása az új szakképzésről szóló törvény[1] képzési struktúrájához és a felnőttképzésről szóló törvény[2] ugyanezen időponttól hatályos módosításához igazodva határozza meg az általános forgalmi adó alól mentes egyéb oktatások és képzések körét.

Az Áfa tv. módosított rendelkezései szerint „mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás – az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg –, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet a köznevelés, a szakképzés, illetve a felsőoktatás, továbbá a [85. §] (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás vagy képzés keretében a közszolgáltató, a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, a felsőoktatási intézmény, a felnőttképző vagy – nemzetközi szerződés alapján – belföldön működő külföldi kulturális intézet – ilyen minőségében – teljesít.”