Jogszabályok

Vonatkozó jogszabályok 

 • 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet,  a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekrõl
 • 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet , a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelõk, valamint a személy- és vagyonõrök képzésérõl és vizsgáztatásáról
 • 2/2013. (I. 30.) BM rendelet,  a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetõképzési rendszerérõl, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetõi adatbankról

 

 • 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet,  a felsõoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeirõl
 • 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet,  az emberi erõforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekrõl
 • 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet,  a felsõoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer mûködésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékérõl

  • 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl
 • 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

 

 • 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól


 

 • 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet,  a honvédelemért felelõs miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

 


 • 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekrõl, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról
 • 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelõ- és rakodógépek kezelõinek képzésérõl és vizsgáztatásáról

 •  3/2011.(II. 11.)KIM rendelet , a területi felzárkózási koordinációs központi és felnõttképzési feladatot ellátó regionális képzõ központok irányításáról, feladatairól

 •   7/2009. (IX. 3.) MeHVM rendelet a statisztikai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról, valamint a statisztikai szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekrõl

 • 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

 •  6/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet az egészségügyért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó egészségügyi szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére kijelölt, az egészségügyért felelõs miniszter irányítása alá tartózó intézményekrõl

 

 • 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet , a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzésérõl, továbbképzésérõl és az atomenergia alkalmazásával összefüggõ tevékenységek folytatására jogosultak körérõl
 • 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet,  a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezésérõl


 • 1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl
 • 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekrõl 
 • 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet  , a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészbõl nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól 
 • 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  , a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl
 • 8/2013. (III. 6.) NGM rendelete , a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeirõl
 • 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet,  a gyakorlati képzést végzõ gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásáról
 • 56/2013- (XII:4.)NGM rendelet, a felnõttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékérõl, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnõttképzést folytató intézmények ellenõrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjérõl.

   
 

 • 43/2008. (XII. 31.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekrõl

 

 • 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet a Munakerõpiaci Alap képzési alaprészébõl felnõttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól
 • 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljpgosított intézményekrõl
 • 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnõttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
 • 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet a felnõttképzési szakértõi tevékenység folytatásának részletes szabályairól
 • 12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól

FVSZ MIR HONLAP

 

Képtalálat a következőre: „magyarország kormánya”

 

Képtalálat a következõre: „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal A szakképzés és felnõttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttmûködési Alap 

Akkreditált Felnõttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

FVSZ KÉRDŐÍV A MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK FELNŐTTKÉPZÉSI / ÁTKÉPZÉSI / TOVÁBBKÉPZÉSI GYAKORLATÁRÓL ÉS IGÉNYEIRŐL

Ahhoz, hogy felmérésünk igazán hiteles legyen, az Ön aktív közreműködésére is szükségünk van.
https://www.fvsz.hu/hir/1061 

A kérdőív ezen a linken érhető el: 
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=61721&lang=hu

Köszönjük, hogy segíti munkánkat a kérdőív kitöltésével és egyúttal kérjük, a kérdőív továbbküldését partnercégei felé, mellyel Ön is hozzájárul munkánk eredményességéhez!

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSÕ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külsõ értékelésre történõ felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelõlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelõlap