Belépéssel kapcsolatos információk

Tisztelt Érdeklõdõ!
Köszönjük, hogy megtisztelte figyelmével a Felnõttképzõk Szövetségét.
Szervezetünk 1992 óta képviseli a hozzá belépõ felnõttképzõ vállalkozások, illetve a felnõttképzésben érdekelt közép-és felsõfokú iskolák érdekeit.
Küldetésünk a felnõttképzés szakmai színvonalának folyamatos emelése, a minõségbiztosítás és fogyasztóvédelmi törekvések támogatása. 

Szövetségünk fennállása során igyekezett minél nagyobb kapcsolatrendszert kiépíteni. Mára elmondhatjuk, hogy kapcsolatrendszerünkben szerepelnek Országgyûlési bizottságok, Minisztériumok, Önkormányzatok, Munkaügyi központok, Kamarák, Szakmai szövetségek, Pályáztatók. Szövetségünk képviselõi ott ülnek a legfontosabb szakmai testületekben, folyamatosan együttmûködnek a felnõttképzés keretrendszerét befolyásoló minden kormányzati és társadalmi szervezettel, és ezzel az FVSZ maga is jelentõs véleményformáló szerepet játszik.

Reméljük, hogy munkánkkal elõsegítjük az Önök tevékenységét. Várjuk kérdéseiket, javaslataikat.

Tagjaink számára a következõket tudjuk biztosítani:

 • Érdekképviselet
 • MIR Kézikönyv és MIR honlap 
 • Külső értékelés
 • Etikai Bizottság
 • Szakmai adatbázis
 • Jogszabályfigyelés
 • Pályázatfigyelés
 • Szakmai konferenciák
 • FVSZ Online Portál szolgáltatások
BELÉPÉSI KÖVETELMÉNYEK
A belépési nyilatkozathoz mellékelni kell:
 • A cégvezetés nyilatkozatát arról, hogy elfogadja a szövetség Alapszabályát és az esedékes tagdíjat befizeti;
 • Jogi személy esetén a cégbejegyzés, az alapító okirat, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát;
 • A cég telephelyeirõl, kirendeltségeirõl, azok jogállásáról szóló nyilatkozatot;
 • Nyilatkozatot arról, hogy a cég ellen felszámolási-, vagy csõdeljárás nincs folyamatban és a kérelmezõnek nincs köztartozása;
 • A cég tevékenységérõl szóló beszámolót;
 • Amennyiben a kérelmezõ OKJ-ban szereplõ szakképesítés megszerzésére irányuló képzést folytat a szakképesítés megnevezését és OKJ számát;
 • Az egyéb képzések folytatása esetén az OKJ-ban nem szereplõ tanfolyamainak szakmacsoportok szerinti felsorolását;
 • Oktatást folytató cég esetén a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy oktatási tevékenység folytatásához alkalmas helyiségekkel rendelkezik;
 • Nyilatkozatot arról, hogy a tevékenységhez szükséges személyi-, és tárgyi feltételeket valamint a szükséges eszközöket biztosítja;
 • Nyilatkozatot arról, hogy az adatokban történt változást a szövetség titkárságának 30 napon belül bejelenti.

A belépés folyamata
Kérjük, töltse le a belépési nyilatkozatot az alábbi linken, majd kitöltve (két oldalas) juttassa el titkárságunk címére postai úton. Ezzel egyidõben az fvsz@fvsz.hu email címre is elküldheti nekünk, az ügyintézés felgyorsítása érdekében.
Az éves tagdíjat a nyilatkozat megérkezése napján kiszámlázzuk Önöknek, amelyet a Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10100716-04969803-00000009 számú számlára történõ átutalással egyenlíthet ki. 
Az FVSZ éves tagdíja 70 000 forint (ÁFA mentes).
A tagdíj bankszámlánkra történõ beérkezése után - a nyilatkozatban közölt adatok alapján - felvesszük az FVSZ taglistájára.

Belépési nyilatkozat

FVSZ MIR HONLAP

 

Képtalálat a következőre: „magyarország kormánya”

 

Képtalálat a következõre: „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal A szakképzés és felnõttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttmûködési Alap 

Akkreditált Felnõttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

FVSZ KÉRDŐÍV A MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK FELNŐTTKÉPZÉSI / ÁTKÉPZÉSI / TOVÁBBKÉPZÉSI GYAKORLATÁRÓL ÉS IGÉNYEIRŐL

Ahhoz, hogy felmérésünk igazán hiteles legyen, az Ön aktív közreműködésére is szükségünk van.
https://www.fvsz.hu/hir/1061 

A kérdőív ezen a linken érhető el: 
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=61721&lang=hu

Köszönjük, hogy segíti munkánkat a kérdőív kitöltésével és egyúttal kérjük, a kérdőív továbbküldését partnercégei felé, mellyel Ön is hozzájárul munkánk eredményességéhez!

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSÕ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külsõ értékelésre történõ felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelõlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelõlap