Magunkról [About Us]

 

FELNÕTTKÉPZÕK SZÖVETSÉGE

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MÛKÖDÕ,

LEGNAGYOBB, NYITOTT TAGSÁGÚ, 

FÜGGETLEN SZAKMAI FELNÕTTKÉPZÉSI SZÖVETSÉGE

                                                                                                            
EN  - DE  - IT

Szövetségünk 1992-ben 42 tagszervezet részvételével alakult, és azóta megtöbbszörözte tagjainak számát, napjainkban közel 160 fõs tagság döntõ hányadát képviselõ vállalkozások mellett számos iskola, egyetem és non-profit szervezet is megtalálható, s ezzel a hazai felnõttképzés legnagyobb szakmai érdekképviselete.

Tagjai hosszú évek óta a minõségi felnõttképzést képviselik, tevékenységük komoly szakmai múltra tekint vissza. A Szövetséghez minden felnõttképzõ csatlakozhat, aki azonos szellemiséget képvisel, éppoly fontos számára a minõségi képzés, mint az FVSZ tagjainak. A Szövetség szolgáltatásai állandó támogatást, segítséget nyújtanak a felnõttképzõk mindennapi tevékenységéhez, ezzel biztosítva a folyamatos minõségi szakmai munkát, támogatva a fejlõdést valamint a képzési módszerek és eszközök elengedhetetlen fejlesztését.     

Küldetésünk
 
A felnõttképzés szakmai színvonalának folyamatos emelése, a minõségbiztosítás és fogyasztóvédelmi törekvések támogatása. Ennek tükrében már az alapítás évében elkészítettük szigorú Etikai Kódexünket és a minõsítési rendszert, amelyek az óta a hazai felnõttképzés minõségbiztosításának fontos sarokkövei, megteremtve ezzel a felnõttek képzésében érdekelt szervezetek önkéntes minõségi szabályozásának rendszerét.
Az FVSZ saját minõségbiztosítási rendszer kidolgozójaként, 2015 decemberében megszerezte az engedélyt a külsõ értékelés elvégzésére. A hat engedéllyel rendelkezõ Intézmény között egyetlen érdekvédelmi szervezetként, kizárólag a saját tagjai érdekeit képviselve, magas szakmai színvonalon végzi a külsõ értékelési tevékenységet.

Célkitûzések

Az FVSZ 2016-ban nyitott az új gazdasági kihívásokra és megfogalmazta szakmai részvételét az Irinyi tervben.
Elsõ lépésként a digitális munkaerõpiac, a zöld gazdaság és az e-health területén állít fel munkacsoportokat.
Az FVSZ két elnökségi tagja részt vett a Digitális Oktatási Stratégia (DOS) felnõttkori tanulás pillérjének kidolgozásában.

Az FVSZ az élethosszig tartó tanulás (LLL) fontosságának kommunikálását a lakosság irányába is fontos feladatának tekinti.

Szövetségünk célkitûzései között szerepel a hazai felnõttképzés hosszú távú politikájának és középtávú feltételrendszerének alakításában való részvétel, valamint a felnõttek képzésében résztvevõ szervezetek legszélesebb körét tömörítve érdekeik feltárása és integrálása, a felnõttképzéssel, oktatásszervezéssel foglalkozó vállalkozások, intézmények és non profit szervezetek érdekeinek hatékony képviselete. Az Európai Uniós csatlakozásból eredõ feladatok végrehajtására, nemzetközi piacokon való megmérettetésre való felkészítés, valamint a magyar felnõttképzés nemzetközi integrációjának segítése. 

Fõ tevékenységek, Tagság számára biztosított szolgáltatások

Érdekképviselet

o    az FVSZ rendszeresen folytat egyeztetõ tárgyalásokat az NGM, NSZFH, FSZB és más felnõttképzésben érintett hivatalokkal/szervezetekkel, melyek során jogszabályi állásfoglalásokat kér, módosításokért folyamodik, valamint a Tagság és Hivatalok felkérésére különbözõ javaslatokat állít össze a Fktv. és egyéb releváns rendeletek kapcsán)

o    A Nemzeti Képesítési Bizottság állandó bizottsági tagjaként a szakképzés - felnõttképzés aktualitásairól egyeztet és tesz javaslatot az ülések során.

Minõség minõségbiztosítási rendszer: MIR Kézikönyv (FVSZ tagok számára díjmentes, jogszabálykövetés, szakértõi fórum, workshop, formanyomtatványok)

Etikai Bizottság (állásfoglalásaival, objektív ítéleteivel nagymértékben hozzájárul a piaci verseny tisztaságához.)

Szakmai konferenciák (minden évben két – a tagság számára ingyenes – 1-2 napos Szakmai konferenciát szervezünk)

Szakmai adatbázis, hirdetési felület biztosítása, jogszabály- és pályázat figyelés (www.fvsz.hu)

Éves elõfizetéssel megrendelhetõk a Microsoft oktatási licencei: Windows szerver (fájlkiszolgáló) és Exchange szerver (levelezõ szerver), valamint az Easy Company Projektkezelõ és Szabadság nyilvántartó modul

FVSZ Online (értesítések küldése: hírek, jogszabályok, pályázatok, rendezvények, tagsági felhívások)

Külföldi kapcsolatok támogatása 

 

FVSZ-es EU-s projektek (konzorciumi tagként):

·        Reveal 2 (Erasmus+): Az önkéntesek képzése: audiovizuális és multimédiás eszközök, EU projektmenedzsment és önkéntességi események menedzsmentje területeken. Minden önkénteseket foglalkoztató Szervezet, Intézmény (Önkéntes Szervezetek, Egyház, EMMI) esetében alkalmazható ez a képzési program, melynek lebonyolításában is segít az FVSZ.

·        Trainbud (CIP): A program célja az energiahatékonyság és megújuló energia témakör beemelése az építõiparban dolgozó szakképzett munkások folyamatos (tovább) képzési rendszerébe, nemzeti kvalifikációs platform és 2020-ig szóló intézkedési terv (roadmap) kialakítása, valamint az, hogy támogassa az energiahatékonyság és megújuló energia felhasználáshoz kötõdõ képzési / tanúsítási rendszerek lépésrõl-lépésre történõ kidolgozását.

·        Norvég Alap: A projekt célja Budapest a jobboldali vezetésû XVIII. kerület (konzorciumvezetõ) és Vecsés területén mûködõ reptéri gazdasági potenciáljának átfogó, eredményesebb kiaknázása. A projekt a reptérhez kötõdõ helyi foglalkoztatás ösztönzését célozza meg új és innovatív szolgáltatások bevezetésével. Az FVSZ jelentõs szakmai szerepet vállal a tananyagfejlesztésben és képzés megvalósításában egyaránt.  

A Szövetség kapcsolatrendszere

A Felnõttképzõk Szövetsége (FVSZ, alapítása: 1992) a hazai felnõttképzés legrégebbi és legnagyobb független érdekképviseleti szervezete. Kapcsolatrendszerében szerepelnek Országgyûlési bizottságok, Minisztériumok, Önkormányzatok, Kormányhivatalok Munkaügyi Fõosztályai, Kamarák, Szakmai szövetségek, pályáztató hatóságok. A Szövetség képviselõi ott ülnek fontosabb szakmai testületekben (pl. Nemzeti Képesítési Bizottság), folyamatosan együttmûködnek a felnõttképzés keretrendszerét befolyásoló kormányzati és társadalmi szervezettel - az FVSZ maga is jelentõs véleményformáló szerepet játszik.

Néhány a szakmai együttmûködõ partnerek közül:
FSZOE (szakértõi segítség a tagságnak)
IPOSZ (szakmai együttmûködés évtizedek óta)
IVSZ (a digitális felnõttképzésért)
Tempus Közalapítvány (pályázati lehetõségek)  

Kapcsolat:
FVSZ Titkárság: telefonszám: 06-30-436-12-40; e-mail: fvsz@fvsz.hu
Elnök: dr. Zsuffa Ákos, e-mail: elnok@fvsz.hu

About Us
Über Uns
Riguardo A Noi

FVSZ MIR HONLAP

 

Képtalálat a következőre: „magyarország kormánya”

 

Képtalálat a következõre: „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal A szakképzés és felnõttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttmûködési Alap 

Akkreditált Felnõttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

FVSZ KÉRDŐÍV A MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK FELNŐTTKÉPZÉSI / ÁTKÉPZÉSI / TOVÁBBKÉPZÉSI GYAKORLATÁRÓL ÉS IGÉNYEIRŐL

Ahhoz, hogy felmérésünk igazán hiteles legyen, az Ön aktív közreműködésére is szükségünk van.
https://www.fvsz.hu/hir/1061 

A kérdőív ezen a linken érhető el: 
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=61721&lang=hu

Köszönjük, hogy segíti munkánkat a kérdőív kitöltésével és egyúttal kérjük, a kérdőív továbbküldését partnercégei felé, mellyel Ön is hozzájárul munkánk eredményességéhez!

OKTATÁSSZERVEZŐ ÁLLÁS

Felnőttképzési Intézmény Szakmai vezető (Oktatásszervező) kollégát keres!
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal és végzettséget igazoló dokumentumok másolatával
az alábbi email címen lehet: 
modernedukft@gmail.com

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSÕ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külsõ értékelésre történõ felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelõlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelõlap