Magunkról [About Us]

 

FELNÕTTKÉPZÕK SZÖVETSÉGE

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MÛKÖDÕ,

LEGNAGYOBB, NYITOTT TAGSÁGÚ, 

FÜGGETLEN SZAKMAI FELNÕTTKÉPZÉSI SZÖVETSÉGE

                                                                                                            
EN  - DE  - IT

Szövetségünk 1992-ben 42 tagszervezet részvételével alakult, és azóta megtöbbszörözte tagjainak számát, napjainkban közel 160 fõs tagság döntõ hányadát képviselõ vállalkozások mellett számos iskola, egyetem és non-profit szervezet is megtalálható, s ezzel a hazai felnõttképzés legnagyobb szakmai érdekképviselete.

Tagjai hosszú évek óta a minõségi felnõttképzést képviselik, tevékenységük komoly szakmai múltra tekint vissza. A Szövetséghez minden felnõttképzõ csatlakozhat, aki azonos szellemiséget képvisel, éppoly fontos számára a minõségi képzés, mint az FVSZ tagjainak. A Szövetség szolgáltatásai állandó támogatást, segítséget nyújtanak a felnõttképzõk mindennapi tevékenységéhez, ezzel biztosítva a folyamatos minõségi szakmai munkát, támogatva a fejlõdést valamint a képzési módszerek és eszközök elengedhetetlen fejlesztését.     

Küldetésünk
 
A felnõttképzés szakmai színvonalának folyamatos emelése, a minõségbiztosítás és fogyasztóvédelmi törekvések támogatása. Ennek tükrében már az alapítás évében elkészítettük szigorú Etikai Kódexünket és a minõsítési rendszert, amelyek az óta a hazai felnõttképzés minõségbiztosításának fontos sarokkövei, megteremtve ezzel a felnõttek képzésében érdekelt szervezetek önkéntes minõségi szabályozásának rendszerét.
Az FVSZ saját minõségbiztosítási rendszer kidolgozójaként, 2015 decemberében megszerezte az engedélyt a külsõ értékelés elvégzésére. A hat engedéllyel rendelkezõ Intézmény között egyetlen érdekvédelmi szervezetként, kizárólag a saját tagjai érdekeit képviselve, magas szakmai színvonalon végzi a külsõ értékelési tevékenységet.

Célkitûzések

Az FVSZ 2016-ban nyitott az új gazdasági kihívásokra és megfogalmazta szakmai részvételét az Irinyi tervben.
Elsõ lépésként a digitális munkaerõpiac, a zöld gazdaság és az e-health területén állít fel munkacsoportokat.
Az FVSZ két elnökségi tagja részt vett a Digitális Oktatási Stratégia (DOS) felnõttkori tanulás pillérjének kidolgozásában.

Az FVSZ az élethosszig tartó tanulás (LLL) fontosságának kommunikálását a lakosság irányába is fontos feladatának tekinti.

Szövetségünk célkitûzései között szerepel a hazai felnõttképzés hosszú távú politikájának és középtávú feltételrendszerének alakításában való részvétel, valamint a felnõttek képzésében résztvevõ szervezetek legszélesebb körét tömörítve érdekeik feltárása és integrálása, a felnõttképzéssel, oktatásszervezéssel foglalkozó vállalkozások, intézmények és non profit szervezetek érdekeinek hatékony képviselete. Az Európai Uniós csatlakozásból eredõ feladatok végrehajtására, nemzetközi piacokon való megmérettetésre való felkészítés, valamint a magyar felnõttképzés nemzetközi integrációjának segítése. 

Fõ tevékenységek, Tagság számára biztosított szolgáltatások

Érdekképviselet

o    az FVSZ rendszeresen folytat egyeztetõ tárgyalásokat az NGM, NSZFH, FSZB és más felnõttképzésben érintett hivatalokkal/szervezetekkel, melyek során jogszabályi állásfoglalásokat kér, módosításokért folyamodik, valamint a Tagság és Hivatalok felkérésére különbözõ javaslatokat állít össze a Fktv. és egyéb releváns rendeletek kapcsán)

o    A Nemzeti Képesítési Bizottság állandó bizottsági tagjaként a szakképzés - felnõttképzés aktualitásairól egyeztet és tesz javaslatot az ülések során.

Minõség minõségbiztosítási rendszer: MIR Kézikönyv (FVSZ tagok számára díjmentes, jogszabálykövetés, szakértõi fórum, workshop, formanyomtatványok)

Etikai Bizottság (állásfoglalásaival, objektív ítéleteivel nagymértékben hozzájárul a piaci verseny tisztaságához.)

Szakmai konferenciák (minden évben két – a tagság számára ingyenes – 1-2 napos Szakmai konferenciát szervezünk)

Szakmai adatbázis, hirdetési felület biztosítása, jogszabály- és pályázat figyelés (www.fvsz.hu)

Éves elõfizetéssel megrendelhetõk a Microsoft oktatási licencei: Windows szerver (fájlkiszolgáló) és Exchange szerver (levelezõ szerver), valamint az Easy Company Projektkezelõ és Szabadság nyilvántartó modul

FVSZ Online (értesítések küldése: hírek, jogszabályok, pályázatok, rendezvények, tagsági felhívások)

Külföldi kapcsolatok támogatása 

 

FVSZ-es EU-s projektek (konzorciumi tagként):

·        Reveal 2 (Erasmus+): Az önkéntesek képzése: audiovizuális és multimédiás eszközök, EU projektmenedzsment és önkéntességi események menedzsmentje területeken. Minden önkénteseket foglalkoztató Szervezet, Intézmény (Önkéntes Szervezetek, Egyház, EMMI) esetében alkalmazható ez a képzési program, melynek lebonyolításában is segít az FVSZ.

·        Trainbud (CIP): A program célja az energiahatékonyság és megújuló energia témakör beemelése az építõiparban dolgozó szakképzett munkások folyamatos (tovább) képzési rendszerébe, nemzeti kvalifikációs platform és 2020-ig szóló intézkedési terv (roadmap) kialakítása, valamint az, hogy támogassa az energiahatékonyság és megújuló energia felhasználáshoz kötõdõ képzési / tanúsítási rendszerek lépésrõl-lépésre történõ kidolgozását.

·        Norvég Alap: A projekt célja Budapest a jobboldali vezetésû XVIII. kerület (konzorciumvezetõ) és Vecsés területén mûködõ reptéri gazdasági potenciáljának átfogó, eredményesebb kiaknázása. A projekt a reptérhez kötõdõ helyi foglalkoztatás ösztönzését célozza meg új és innovatív szolgáltatások bevezetésével. Az FVSZ jelentõs szakmai szerepet vállal a tananyagfejlesztésben és képzés megvalósításában egyaránt.  

A Szövetség kapcsolatrendszere

A Felnõttképzõk Szövetsége (FVSZ, alapítása: 1992) a hazai felnõttképzés legrégebbi és legnagyobb független érdekképviseleti szervezete. Kapcsolatrendszerében szerepelnek Országgyûlési bizottságok, Minisztériumok, Önkormányzatok, Kormányhivatalok Munkaügyi Fõosztályai, Kamarák, Szakmai szövetségek, pályáztató hatóságok. A Szövetség képviselõi ott ülnek fontosabb szakmai testületekben (pl. Nemzeti Képesítési Bizottság), folyamatosan együttmûködnek a felnõttképzés keretrendszerét befolyásoló kormányzati és társadalmi szervezettel - az FVSZ maga is jelentõs véleményformáló szerepet játszik.

Néhány a szakmai együttmûködõ partnerek közül:
FSZOE (szakértõi segítség a tagságnak)
IPOSZ (szakmai együttmûködés évtizedek óta)
IVSZ (a digitális felnõttképzésért)
Tempus Közalapítvány (pályázati lehetõségek)  

Kapcsolat:
FVSZ Titkárság: telefonszám: 06-30-436-12-40; e-mail: fvsz@fvsz.hu
Elnök: dr. Zsuffa Ákos, e-mail: elnok@fvsz.hu

About Us
Über Uns
Riguardo A Noi

FVSZ MIR HONLAP

 

Képtalálat a következőre: „magyarország kormánya”

 

Képtalálat a következõre: „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal A szakképzés és felnõttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttmûködési Alap 

Akkreditált Felnõttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

FVSZ KÉRDŐÍV A MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK FELNŐTTKÉPZÉSI / ÁTKÉPZÉSI / TOVÁBBKÉPZÉSI GYAKORLATÁRÓL ÉS IGÉNYEIRŐL

Ahhoz, hogy felmérésünk igazán hiteles legyen, az Ön aktív közreműködésére is szükségünk van.
https://www.fvsz.hu/hir/1061 

A kérdőív ezen a linken érhető el: 
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=61721&lang=hu

Köszönjük, hogy segíti munkánkat a kérdőív kitöltésével és egyúttal kérjük, a kérdőív továbbküldését partnercégei felé, mellyel Ön is hozzájárul munkánk eredményességéhez!

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSÕ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külsõ értékelésre történõ felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelõlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelõlap