2018.05.30.

GDPR: ELSŐ ALKALOMMAL NEM BÜNTETNEK

Írta: B.B.

A parlament honlapján megjelent hír alapján:

„75/A. §
A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2)-(6) bekezdésében foglalt hatásköreit az arányosság elvének figyelembevételével gyakorolja, különösen azzal, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó – jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott – előírások első alkalommal történő megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt – az általános adatvédelmi rendelet 58. cikkével összhangban – elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik.”

"......A Kormány álláspontja szerint a Rendelet közvetlenül hatályosuló szabályait eredeti rendeltetésüknek megfelelően, vagyis elsősorban a tagállami jogrendszerek közötti különbséget kihasználó multinacionális gazdasági társaságok ellen fellépve szükséges alkalmazni, míg a többi gazdasági szereplő – elsősorban és kiemelten a kis- és középvállalkozások – tekintetében az arányosság elvét figyelembe véve a figyelmeztetés jogkövetkezményét indokolt alkalmazni. Magyarországon ugyanis igen nagyszámú kis- és középvállalkozás működik, amely vállalkozásokra jelentős terheket ró a Rendeletnek való megfelelés biztosítása. E vállalkozások és érdekképviseleti szerveik által jelzett aggályokra is tekintettel, a Javaslat figyelemmel van arra, hogy a kis- és középvállalkozások tekintetében a hatályos jog is tartalmaz ehhez hasonló – a hatósági jogalkalmazást orientáló – rendelkezéseket......"

2018.05.24.

MAGYAR KÖZLÖNY: 94/2018. (V. 22.) KORM. RENDELET A KORMÁNY TAGJAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRÕL

Írta: B.B.

A Magyar Közlöny 2018/070. számában megjelent az alábbi rendelet:
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl  

11. Az innovációért és technológiáért felelõs miniszter feladat- és hatásköre
116.§ Az innovációért és technológiáért felelõs miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1.audiovizuális politikáért, 2. állami infrastruktúra-beruházásokért, 3. bányászati ügyekért, 4. belgazdaságért, 5. elektronikus hírközlésért, 6. energiapolitikáért, 7. európai uniós források felhasználásáért, 8. építésgazdaságért, 9. – turisztikai célelõirányzat és a  turisztikai fejlesztési célelõirányzat kivételével – fejlesztési célelõirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenõrzéséért, 10. fogyasztóvédelemért, 11. gazdaságfejlesztésért, 12. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, 13. hulladékgazdálkodásért, 14. informatikáért, 15. iparügyekért, 16. kereskedelemért, 17. kormányzati tudománypolitikáért, 18. közlekedésért, 19. nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, 20. területfejlesztésért, 21. víziközmû-szolgáltatásért, 22. tudománypolitika koordinációjáért, 23. szakképzésért és felnõttképzésért felelõs tagja.

137.§ (1) A miniszter a szakképzésért és felnõttképzésért való felelõssége keretében elõkészíti a szakképzésre, a szakképzési hozzájárulásra, a felsõfokú szakképzésre, a szakképzõ intézmények fenntartására, a felnõttképzésre és a köznevelés rendszerén belül a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a szakképzésért és felnõttképzésért való felelõssége keretében
a) meghatározza a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit, a tanulószerzõdés alapján a tanulókat megilletõ juttatások részletes szabályait,
b) meghatározza a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét, valamint a szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének szabályait,
c) elkészíti és kiadja az országos szakmai szakértõi névjegyzéket és az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket,
d) meghatározza és rendszeresen felülvizsgálja a szakképzés irányait és a beiskolázás arányait,
e) közremûködik a köznevelési és a felsõoktatási rendszer mûködtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában, valamint az oktatásért felelõs miniszter iskolai rendszerû szakképzést érintõ feladatainak ellátásában.

2018.04.27.

GIGABÍRSÁG, FÉLELEM ÉS KAPKODÁS: ÚJ KORSZAK KEZDÕDIK AZ ADATVÉDELEMBEN

Írta: B.B.

Az Index oldalán olvashatnak egy átfogó beszélgetést a GDPR kapcsán:
Hazai szakértõkkel és a felelõs hatóság elnökével beszélgettünk a megosztó új szabályozásról. Van, aki szerint cégek tucatjai rokkanhatnak bele, mások úgy gondolják, aki eddig betartotta a szigorú magyar szabályokat, nincs félnivalója. Bemutatjuk a GDPR-t, azaz az új európai adatvédelmi rendeletet."

2018.04.19.

NSZFH: SZAKMAI VIZSGAELNÖKÖK ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI TAGOK TOVÁBBKÉPZÉSEI

Írta: B.B.

Az NSZFH oldalán jelentkezhetnek az alábbi továbbképzésre:
Ismét meghirdetésre kerül a Szakmai vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok továbbképzése 2018. június 19-re.
A program a gyakorlott vizsgaelnökök részére kíván segítséget nyújtani a 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet alkalmazásához vizsgán elõfordult esettanulmányok feldolgozásával.
A részvétel beszámítható a háromévenként kötelezõ továbbképzésbe.
Jelentkezési lap 2018.06.19.
A jelentkezések regisztrációja beérkezési sorrendben történik, maximum 50 fõ jelentkezését tudjuk fogadni. Ha betelt a létszám, nem lesz elérhetõ a jelentkezési lap az online felületen. 

2018.04.18.

GDPR - ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Írta: B.B.

Elnökségi határozat: GDPR - adatvédelmi szabályzat

Az FVSZ elnöksége legutóbbi elnökségi ülésén tárgyalta a GDPR - adatvédelmi rendelet kapcsán felmerülõ kérdéseket és az ezzel kapcsolatos Tagsági kéréseket.

Bejelentkezés utána a zárt részben olvashatják a határozatot.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

FVSZ MIR HONLAP

 

Képtalálat a következőre: „magyarország kormánya”

 

Képtalálat a következõre: „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal A szakképzés és felnõttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttmûködési Alap 

Akkreditált Felnõttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

FVSZ KÉRDŐÍV A MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK FELNŐTTKÉPZÉSI / ÁTKÉPZÉSI / TOVÁBBKÉPZÉSI GYAKORLATÁRÓL ÉS IGÉNYEIRŐL

Ahhoz, hogy felmérésünk igazán hiteles legyen, az Ön aktív közreműködésére is szükségünk van.
https://www.fvsz.hu/hir/1061 

A kérdőív ezen a linken érhető el: 
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=61721&lang=hu

Köszönjük, hogy segíti munkánkat a kérdőív kitöltésével és egyúttal kérjük, a kérdőív továbbküldését partnercégei felé, mellyel Ön is hozzájárul munkánk eredményességéhez!

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSÕ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külsõ értékelésre történõ felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelõlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelõlap