Alapszabály

FELNŐTTKÉPZŐK SZÖVETSÉGE(FVSZ)ALAPSZABÁLYA

Felnőttképzők SzövetségeSzakmai és Érdekvédelmi Társadalmi Szervezet
Alapítva
1992. december 3.

Bejegyezve
1993. február 1.

Módosítvaa Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény új rendelkezéseivel összhangban
2015. június 22.napján
(módosításokkal egységes szerkezetben–legutóbbi módosítások dőlt, vastagított szedéssel jelölve)