Belépéssel kapcsolatos információk

Tisztelt Érdeklődő!
Köszönjük, hogy megtisztelte figyelmével a Felnőttképzők Szövetségét.
Szervezetünk 1992 óta képviseli a hozzá belépő felnőttképző vállalkozások, illetve a felnőttképzésben érdekelt közép-és felsőfokú iskolák érdekeit.
Küldetésünk a felnőttképzés szakmai színvonalának folyamatos emelése, a minőségbiztosítás és fogyasztóvédelmi törekvések támogatása. 

Szövetségünk fennállása során igyekezett minél nagyobb kapcsolatrendszert kiépíteni. Mára elmondhatjuk, hogy kapcsolatrendszerünkben szerepelnek Országgyűlési bizottságok, Minisztériumok, Önkormányzatok, Munkaügyi központok, Kamarák, Szakmai szövetségek, Pályáztatók. Szövetségünk képviselői ott ülnek a legfontosabb szakmai testületekben, folyamatosan együttműködnek a felnőttképzés keretrendszerét befolyásoló minden kormányzati és társadalmi szervezettel, és ezzel az FVSZ maga is jelentős véleményformáló szerepet játszik.

Reméljük, hogy munkánkkal elősegítjük az Önök tevékenységét. Várjuk kérdéseiket, javaslataikat.

Tagjaink számára a következőket tudjuk biztosítani:

 • Érdekképviselet
 • MIR Kézikönyv és MIR honlap 
 • Etikai Bizottság
 • Szakmai adatbázis
 • Jogszabályfigyelés
 • Pályázatfigyelés
 • Szakmai konferenciák
 • FVSZ Online Portál szolgáltatások
BELÉPÉSI KÖVETELMÉNYEK
A belépési nyilatkozathoz mellékelni kell:
 • A cégvezetés nyilatkozatát arról, hogy elfogadja a szövetség Alapszabályát és az esedékes tagdíjat befizeti;
 • Jogi személy esetén a cégbejegyzés, az alapító okirat, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát;
 • A cég telephelyeiről, kirendeltségeiről, azok jogállásáról szóló nyilatkozatot;
 • Nyilatkozatot arról, hogy a cég ellen felszámolási-, vagy csődeljárás nincs folyamatban és a kérelmezőnek nincs köztartozása;
 • A cég tevékenységéről szóló beszámolót;
 • Amennyiben a kérelmező OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzést folytat a szakképesítés megnevezését és OKJ számát;
 • Az egyéb képzések folytatása esetén az OKJ-ban nem szereplő tanfolyamainak szakmacsoportok szerinti felsorolását;
 • Oktatást folytató cég esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy oktatási tevékenység folytatásához alkalmas helyiségekkel rendelkezik;
 • Nyilatkozatot arról, hogy a tevékenységhez szükséges személyi-, és tárgyi feltételeket valamint a szükséges eszközöket biztosítja;
 • Nyilatkozatot arról, hogy az adatokban történt változást a szövetség titkárságának 30 napon belül bejelenti.

A belépés folyamata
Kérjük, töltse le a belépési nyilatkozatot az alábbi linken, majd kitöltve (két oldalas) juttassa el titkárságunk címére postai úton. Ezzel egyidőben az fvsz@fvsz.hu email címre is elküldheti nekünk, az ügyintézés felgyorsítása érdekében.
Az éves tagdíjat a nyilatkozat megérkezése napján kiszámlázzuk Önöknek, amelyet a Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10100716-04969803-00000009 számú számlára történő átutalással egyenlíthet ki. 
Az FVSZ éves tagdíja 70 000 forint (ÁFA mentes).
A tagdíj bankszámlánkra történő beérkezése után - a nyilatkozatban közölt adatok alapján - felvesszük az FVSZ taglistájára.

Belépési nyilatkozat

FVSZ MIR HONLAP

 

Képtalálat a következÅ‘re: „magyarország kormánya”

 

Képtalálat a következőre: „Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal A szakképzés és felnőttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttműködési Alap 

Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklődők!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külső értékelésre történő felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

ADATVÉDELEM - GDPR

Az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR ) 2018. május 25. napjától alkalmazandó, így eddig az időpontig valamennyi adatkezelőnek egységbe kell hozni adatkezeléseit a rendelettel. A rendelet alkalmazásai jelentős változást hoznak a mai szabályokhoz képest!

Az adott témával már foglalkoztunk a 2017.11.23-i Szakmai napon egy előadás keretében. Az FVSZ elnökségének terve szerint a közeljövőben egy workshop keretében folytatja ezt a tájékoztatást az érdeklődők számára, erről hamarosan hírt adunk ki a honlapon.

 Az GDPR-rel összefüggésbe alábbi hivatalos oldalon tájékozódhatnak:
Felkészülés az Adatvédelmi Rendelet alkalmazására 12 lépésben
GDPR végrehajtása kapcsán nyilvánosságra hozott iránymutatások

 

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelőlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelőlap