Magunkról [About Us]

 

FELNŐTTKÉPZŐK SZÖVETSÉGE

MAGYARORSZÁG LEGRÉGEBBEN MŰKÖDŐ,

LEGNAGYOBB, NYITOTT TAGSÁGÚ, 

FÜGGETLEN SZAKMAI FELNŐTTKÉPZÉSI SZÖVETSÉGE

                                                                                                            
EN  - DE  - IT

Szövetségünk 1992-ben 42 tagszervezet részvételével alakult, és azóta megtöbbszörözte tagjainak számát, napjainkban közel 160 fős tagság döntő hányadát képviselő vállalkozások mellett számos iskola, egyetem és non-profit szervezet is megtalálható, s ezzel a hazai felnőttképzés legnagyobb szakmai érdekképviselete.

Tagjai hosszú évek óta a minőségi felnőttképzést képviselik, tevékenységük komoly szakmai múltra tekint vissza. A Szövetséghez minden felnőttképző csatlakozhat, aki azonos szellemiséget képvisel, éppoly fontos számára a minőségi képzés, mint az FVSZ tagjainak. A Szövetség szolgáltatásai állandó támogatást, segítséget nyújtanak a felnőttképzők mindennapi tevékenységéhez, ezzel biztosítva a folyamatos minőségi szakmai munkát, támogatva a fejlődést valamint a képzési módszerek és eszközök elengedhetetlen fejlesztését.     

Küldetésünk
 
A felnőttképzés szakmai színvonalának folyamatos emelése, a minőségbiztosítás és fogyasztóvédelmi törekvések támogatása. Ennek tükrében már az alapítás évében elkészítettük szigorú Etikai Kódexünket és a minősítési rendszert, amelyek az óta a hazai felnőttképzés minőségbiztosításának fontos sarokkövei, megteremtve ezzel a felnőttek képzésében érdekelt szervezetek önkéntes minőségi szabályozásának rendszerét.
Az FVSZ saját minőségbiztosítási rendszer kidolgozójaként, 2015 decemberében megszerezte az engedélyt a külső értékelés elvégzésére. A hat engedéllyel rendelkező Intézmény között egyetlen érdekvédelmi szervezetként, kizárólag a saját tagjai érdekeit képviselve, magas szakmai színvonalon végzi a külső értékelési tevékenységet.

Célkitűzések

Az FVSZ 2016-ban nyitott az új gazdasági kihívásokra és megfogalmazta szakmai részvételét az Irinyi tervben.
Első lépésként a digitális munkaerőpiac, a zöld gazdaság és az e-health területén állít fel munkacsoportokat.
Az FVSZ két elnökségi tagja részt vett a Digitális Oktatási Stratégia (DOS) felnőttkori tanulás pillérjének kidolgozásában.

Az FVSZ az élethosszig tartó tanulás (LLL) fontosságának kommunikálását a lakosság irányába is fontos feladatának tekinti.

Szövetségünk célkitűzései között szerepel a hazai felnőttképzés hosszú távú politikájának és középtávú feltételrendszerének alakításában való részvétel, valamint a felnőttek képzésében résztvevő szervezetek legszélesebb körét tömörítve érdekeik feltárása és integrálása, a felnőttképzéssel, oktatásszervezéssel foglalkozó vállalkozások, intézmények és non profit szervezetek érdekeinek hatékony képviselete. Az Európai Uniós csatlakozásból eredő feladatok végrehajtására, nemzetközi piacokon való megmérettetésre való felkészítés, valamint a magyar felnőttképzés nemzetközi integrációjának segítése. 

Fő tevékenységek, Tagság számára biztosított szolgáltatások

Érdekképviselet

o    az FVSZ rendszeresen folytat egyeztető tárgyalásokat az NGM, NSZFH, FSZB és más felnőttképzésben érintett hivatalokkal/szervezetekkel, melyek során jogszabályi állásfoglalásokat kér, módosításokért folyamodik, valamint a Tagság és Hivatalok felkérésére különböző javaslatokat állít össze a Fktv. és egyéb releváns rendeletek kapcsán)

o    A Nemzeti Képesítési Bizottság állandó bizottsági tagjaként a szakképzés - felnőttképzés aktualitásairól egyeztet és tesz javaslatot az ülések során.

Minőség minőségbiztosítási rendszer: MIR Kézikönyv (FVSZ tagok számára díjmentes, jogszabálykövetés, szakértői fórum, workshop, formanyomtatványok)

Etikai Bizottság (állásfoglalásaival, objektív ítéleteivel nagymértékben hozzájárul a piaci verseny tisztaságához.)

Szakmai konferenciák (minden évben két – a tagság számára ingyenes – 1-2 napos Szakmai konferenciát szervezünk)

Szakmai adatbázis, hirdetési felület biztosítása, jogszabály- és pályázat figyelés (www.fvsz.hu)

Éves előfizetéssel megrendelhetők a Microsoft oktatási licencei: Windows szerver (fájlkiszolgáló) és Exchange szerver (levelező szerver), valamint az Easy Company Projektkezelő és Szabadság nyilvántartó modul

FVSZ Online (értesítések küldése: hírek, jogszabályok, pályázatok, rendezvények, tagsági felhívások)

Külföldi kapcsolatok támogatása 

 

FVSZ-es EU-s projektek (konzorciumi tagként):

·        Reveal 2 (Erasmus+): Az önkéntesek képzése: audiovizuális és multimédiás eszközök, EU projektmenedzsment és önkéntességi események menedzsmentje területeken. Minden önkénteseket foglalkoztató Szervezet, Intézmény (Önkéntes Szervezetek, Egyház, EMMI) esetében alkalmazható ez a képzési program, melynek lebonyolításában is segít az FVSZ.

·        Trainbud (CIP): A program célja az energiahatékonyság és megújuló energia témakör beemelése az építőiparban dolgozó szakképzett munkások folyamatos (tovább) képzési rendszerébe, nemzeti kvalifikációs platform és 2020-ig szóló intézkedési terv (roadmap) kialakítása, valamint az, hogy támogassa az energiahatékonyság és megújuló energia felhasználáshoz kötődő képzési / tanúsítási rendszerek lépésről-lépésre történő kidolgozását.

·        Norvég Alap: A projekt célja Budapest a jobboldali vezetésű XVIII. kerület (konzorciumvezető) és Vecsés területén működő reptéri gazdasági potenciáljának átfogó, eredményesebb kiaknázása. A projekt a reptérhez kötődő helyi foglalkoztatás ösztönzését célozza meg új és innovatív szolgáltatások bevezetésével. Az FVSZ jelentős szakmai szerepet vállal a tananyagfejlesztésben és képzés megvalósításában egyaránt.  

A Szövetség kapcsolatrendszere

A Felnőttképzők Szövetsége (FVSZ, alapítása: 1992) a hazai felnőttképzés legrégebbi és legnagyobb független érdekképviseleti szervezete. Kapcsolatrendszerében szerepelnek Országgyűlési bizottságok, Minisztériumok, Önkormányzatok, Kormányhivatalok Munkaügyi Főosztályai, Kamarák, Szakmai szövetségek, pályáztató hatóságok. A Szövetség képviselői ott ülnek fontosabb szakmai testületekben (pl. Nemzeti Képesítési Bizottság), folyamatosan együttműködnek a felnőttképzés keretrendszerét befolyásoló kormányzati és társadalmi szervezettel - az FVSZ maga is jelentős véleményformáló szerepet játszik.

Néhány a szakmai együttműködő partnerek közül:
FSZOE (szakértői segítség a tagságnak)
IPOSZ (szakmai együttműködés évtizedek óta)
IVSZ (a digitális felnőttképzésért)
Tempus Közalapítvány (pályázati lehetőségek)  

Kapcsolat:
FVSZ Titkárság: telefonszám: 06-30-436-12-40; e-mail: fvsz@fvsz.hu
Elnök: dr. Zsuffa Ákos, e-mail: elnok@fvsz.hu

About Us
Über Uns
Riguardo A Noi

FVSZ MIR HONLAP

 

 

Képtalálat a következőre: „Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal A szakképzés és felnőttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttműködési Alap 

Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklődők!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külső értékelésre történő felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

ADATVÉDELEM - GDPR

Az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR ) 2018. május 25. napjától alkalmazandó, így eddig az időpontig valamennyi adatkezelőnek egységbe kell hozni adatkezeléseit a rendelettel. A rendelet alkalmazásai jelentős változást hoznak a mai szabályokhoz képest!

Az adott témával már foglalkoztunk a 2017.11.23-i Szakmai napon egy előadás keretében. Az FVSZ elnökségének terve szerint a közeljövőben egy workshop keretében folytatja ezt a tájékoztatást az érdeklődők számára, erről hamarosan hírt adunk ki a honlapon.

 Az GDPR-rel összefüggésbe alábbi hivatalos oldalon tájékozódhatnak:
Felkészülés az Adatvédelmi Rendelet alkalmazására 12 lépésben
GDPR végrehajtása kapcsán nyilvánosságra hozott iránymutatások

 

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelőlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelőlap