2017.01.03.

TÁJÉKOZTATÁS A 2017. JANUÁR 1-TŐL AZ NSZFH ÉS A PMKH KÖZÖTTI FELADATÁTADÁSRÓL

Írta: B.B.
Az NSZFH oldalán  megjelent tájékoztató alapján a következő változások lépnek érvénybe 2017. január 1-től:
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról (a továbbiakban: NSZFH) szóló kormányrendeletben meghatározott, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 2017. január 1-jével átkerülő hatósági feladat- és hatáskörök, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az NSZFH helyébe a Pest Megyei Kormányhivatal lép.

A fentiek alapján az átadásban érintett hatósági feladatok különösen:

A felnőttképzési engedélyek kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló eljárások lefolytatása.

Közhiteles nyilvántartás vezetése a felnőttképzési engedéllyel rendelkező képző intézményekről és engedélyezett képzéseikről.

A Felnőttképzési Információs Rendszer működtetése, beleértve a rendszerhez történő hozzáférések biztosítását.

A felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények vagyoni biztosítékkal kapcsolatos ügyeinek kezelése.

Az Országos Statisztikai Alapprogram (OSAP 1665-ös sz. adatlap) működtetésével kapcsolatos feladatok, a rendszerhez történő hozzáférés igénylések kezelése.

A felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények hatósági ellenőrzése.

A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentések fogadása, elbírálása, a szakértők nyilvántartása.

Felnőttképzési nyelvi programkövetelmény javaslatok kezelése, a nyelvi programkövetelmények nyilvántartása.

A külföldi szakképesítések hazai elismertetése.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítők kiadása a jogutód nélkül megszűnt szakmai vizsgaszervező intézmények esetében.


Felhívjuk figyelmét, hogy a felnőttképzési engedélyezéssel kapcsolatos eljárásokat továbbra ishttps://felnottkepzesiengedely.munka.hu online felületen kell kezdeményezni, 2017. január 1-től azonban az eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat a PMKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú számlájára kell megfizetni. Az eljárás egyebekben változatlan.

Magyar Közlöny 2016/218. számában megjelent a Kormány 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1. A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelölése
2. A PMKH feladatai

További információk a későbbiekben kerülnek közzétételre honlapunkon, illetve a PMKH  honlapján.

2017.01.03.

CSATLAKOZZON AZ EPALE KÖZÖSSÉGÉHEZ!

Írta: B.B.

Mi is az EPALE?
Az EPALE egy többnyelvű, nyitott közösség tanárok, oktatók, kutatók, tudományos területeken dolgozó szakemberek, politikai döntéshozók és bárki más számára, aki szakmai szerepet játszik a felnőtt tanulásban szerte Európában. Az EPALE szerepe az európai felnőtt tanítás színvonalának fejlesztése az Európai Bizottság támogatásával.
Az EPALE a felnőttképzéssel kapcsolatos bevált módszerek, hírek, szakpolitikai fejlemények, blogbejegyzések, események és szakmai anyagok hozzáférését és megosztását támogatja, amely jelenleg 19819 tagot számlál. 
EPALE előadás
EPALE kiadvány

2016.12.14.

FVSZ DECEMBERI HÍRLEVÉL

Írta: B.B.

Tisztelt Tagtársak!
Köszönjük a visszajelzéseket a decemberi FVSZ Hírlevél kapcsán.
Mindenki együttműködésére számítunk, ezért továbbra is várjuk a Tagtársaktól a kitöltött kérdőíveket!
  

Kérem, segítse munkánkat és ossza meg velünk tapasztalatait/véleményét - a kérdőív kitöltése körülbelül 4 percet vesz igénybe!
Kérdőív 

Decemberi Hírlevél

  • Az FVSZ stratégiai céljai és beszámolója az elmúlt napok kiemelt fontosságú eseményei
  • Koalíció a Magyar Digitális Munkahelyekért alakuló ülés
  • EPALE egy többnyelvű, nyitott közösség 
2016.12.14.

GINOP-6.1.1-15 KÓDSZÁMÚ „ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT KIEGÉSZÍTŐ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Írta: B.B.

Az NSZFH  oldalán megjelent a GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzésecímű kiemelt projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.
A képző intézmények 2016. december 21-én 14:00 óráig nyújthatnak be ajánlatot a területileg illetékes kormányhivatalnál.
Felhívás

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Nemzetgazdasági Minisztérium  
 
 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium   

 

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  

 

 

 

 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttműködési Alap 

Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelőlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelőlap