2017.01.24.

A MINISZTERELNÖK 11/2017. (I. 24.) ME HATÁROZATA HELYETTES ÁLLAMTITKÁR FELMENTÉSÉRŐL ÉS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR KINEVEZÉSÉRŐL

Írta: B.B.
Magyar Közlöny 2017/9. számában megjelent a miniszterelnök 11/2017. (I. 24.) ME határozata helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221.  § (2)  bekezdésének c)  pontja és a  220.  § (2) bekezdése alapján – a nemzetgazdasági miniszter javaslatára – dr. Odrobina Lászlót, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből – 2017. január 15-ei hatállyal – felmentem, egyidejűleg Pölöskei Gábornét a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává – 2017. január 16-ai hatállyal – kinevezem.
2017.01.10.

OSAP ADATSZOLGÁLTATÁSI HATÁRIDŐ

Írta: B.B.
Tisztelt Tagtársak!
Az alábbi OSAP adatszolgáltatási határidőre szeretnénk felhívni mindenki figyelmét! 

A statisztikai célok felhasználására szolgáló elektronikus adatszolgáltatás az OSAP 1665 Statisztikai Felület 2017 elektronikus felületen keresztül történik. A Korm. rendelet 8. mellékletének értelmében az adatok beküldésének határideje a vizsgát, illetve a képzés befejezését követő 10. nap, a hatósági jellegű és a 25 óránál kevesebb képzési idejű felnőttképzések esetében pedig az adott évet követő 10. nap. Az utóbbi képzések esetében tehát a 2016. évi adatszolgáltatás határideje 2017. január 10. napján lejár.

Felhívom a figyelmét, hogy az adatszolgáltatás elmaradása, illetve a beküldési határidő elmulasztása szankcionálást von maga után a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján!
2017.01.03.

TÁJÉKOZTATÁS A 2017. JANUÁR 1-TŐL AZ NSZFH ÉS A PMKH KÖZÖTTI FELADATÁTADÁSRÓL

Írta: B.B.
Az NSZFH oldalán  megjelent tájékoztató alapján a következő változások lépnek érvénybe 2017. január 1-től:
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról (a továbbiakban: NSZFH) szóló kormányrendeletben meghatározott, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 2017. január 1-jével átkerülő hatósági feladat- és hatáskörök, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az NSZFH helyébe a Pest Megyei Kormányhivatal lép.

A fentiek alapján az átadásban érintett hatósági feladatok különösen:

A felnőttképzési engedélyek kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló eljárások lefolytatása.

Közhiteles nyilvántartás vezetése a felnőttképzési engedéllyel rendelkező képző intézményekről és engedélyezett képzéseikről.

A Felnőttképzési Információs Rendszer működtetése, beleértve a rendszerhez történő hozzáférések biztosítását.

A felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények vagyoni biztosítékkal kapcsolatos ügyeinek kezelése.

Az Országos Statisztikai Alapprogram (OSAP 1665-ös sz. adatlap) működtetésével kapcsolatos feladatok, a rendszerhez történő hozzáférés igénylések kezelése.

A felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények hatósági ellenőrzése.

A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentések fogadása, elbírálása, a szakértők nyilvántartása.

Felnőttképzési nyelvi programkövetelmény javaslatok kezelése, a nyelvi programkövetelmények nyilvántartása.

A külföldi szakképesítések hazai elismertetése.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítők kiadása a jogutód nélkül megszűnt szakmai vizsgaszervező intézmények esetében.


Felhívjuk figyelmét, hogy a felnőttképzési engedélyezéssel kapcsolatos eljárásokat továbbra ishttps://felnottkepzesiengedely.munka.hu online felületen kell kezdeményezni, 2017. január 1-től azonban az eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat a PMKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú számlájára kell megfizetni. Az eljárás egyebekben változatlan.

Magyar Közlöny 2016/218. számában megjelent a Kormány 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1. A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelölése
2. A PMKH feladatai

További információk a későbbiekben kerülnek közzétételre honlapunkon, illetve a PMKH  honlapján.

2017.01.03.

CSATLAKOZZON AZ EPALE KÖZÖSSÉGÉHEZ!

Írta: B.B.

Mi is az EPALE?
Az EPALE egy többnyelvű, nyitott közösség tanárok, oktatók, kutatók, tudományos területeken dolgozó szakemberek, politikai döntéshozók és bárki más számára, aki szakmai szerepet játszik a felnőtt tanulásban szerte Európában. Az EPALE szerepe az európai felnőtt tanítás színvonalának fejlesztése az Európai Bizottság támogatásával.
Az EPALE a felnőttképzéssel kapcsolatos bevált módszerek, hírek, szakpolitikai fejlemények, blogbejegyzések, események és szakmai anyagok hozzáférését és megosztását támogatja, amely jelenleg 19819 tagot számlál. 
EPALE előadás
EPALE kiadvány

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Nemzetgazdasági Minisztérium  
 
 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium   

 

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  

 

 

 

 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttműködési Alap 

Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelőlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelőlap

ELADÓ BERENDEZÉS

 Tanműhely felszámolása miatt kedvező áron eladó:
22 db. kétszemélyes fémvázas iskolapad,
7 db. kihúzható klaviatúrával rendelkező fémvázas számítógép asztal,
1 db. tanári asztal,
2 db. Hitachi projektor,
1 db. vetítővászon,
1 db. rádiófrekvenciás test kezelőgép (Olasz gyártmányú Cesare Quaranta)
4 db. hidraulikus, fekete műbőr kárpitozású fodrász szék,
Fócus típusú átfolyós vízmelegítő (korlátlan meleg víz előállítására alkalmas)
1 db. nagyméretű keretes tükör (80x185 cm)
3 db. Planner asztali lámpa, műkörömépítéshez, pedikűrhöz használható,
Gázégő fodrász műhelyben
Érdeklődés: Fazekas Józsefné 
Tel: 06/20 9-726-860