2018.01.26.

TÁJÉKOZTATÁS A KÜLSŐ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Írta: B.B.

Tisztelt Tagtársak, FVSZ-MIR Felhasználók!
Ezúton szeretnénk mindenkit tájékoztatni, hogy az FVSZ tisztségviselői aktualizálták a Szövetség saját eljárásrendjét, mely elnökségi határozat értelmében az FVSZ külső értékelést továbbra is kizárólag FVSZ tag számára végez.

Az Elnökség által meghozott döntésekről és a véglegesített eljárásrendről  egy MIR Workshop keretében szeretnénk részletes tájékoztatást adni minden FVSZ Tag számára.
A rendezvény időpontja: 2018.02.14. (szerda), 10.00 - 14.00 óráig
Helyszíne: Park Inn by Radisson 

A regisztrációs felületet hamarosan megnyitjuk!

 
NSZFH közlemény

2018.01.09.

TÁJÉKOZTATÁS A KÜLSŐ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Írta: B.B.

Tisztelt Tagtársak!
A 2013. évi LVXX. törvény a felnőttképzésről 2018. január 1-től hatályba lépő változása szerint a felnőttképzést folytató intézménynek magának kell gondoskodnia arról, hogy kétévente legalább egyszer elvégeztesse az intézmény tevékenységének külső értékelését.

Az FVSZ 2016. februártól a 2016. június 18-i jogszabályváltozásig, vagyis a külső értékelések felfüggesztéséig, kevesebb, mint fél év alatt 30 külső értékelést folytatott le.

Az FVSZ vezető tisztségviselői 2018. január második felében tartandó elnökségi ülésen tárgyalják újra és véglegesítik a Szövetség eljárásrendjét, melynek elfogadása után megkezdődhet újra az intézmények jelentkezése külső értékelésre. A határozathozatalt követően haladéktalanul értesíteni fogjuk Tagjainkat a felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények külső értékelésével kapcsolatban.

Az FVSZ elnöke hivatalos levélben fordult – 2018. január elején - az NSZFH Főigazgatójához a 2018. január 1-vel hatályba lépő, a külső értékelésre vonatkozó jogszabályváltozások kapcsán felmerülő – számunkra nem egyértelmű – kérdésekkel kapcsolatban. A hivatalos állásfoglalás megérkezést követően tájékoztatót küldünk ki Tagjainknak.

Kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy mindezen információkat vegyék figyelembe jelentkezésük esetén,  megértésüket és szíves türelmüket köszönjük! 

2018.01.01.

FELNŐTTKÉPZÉSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

Írta: B.B.

A Magyar Közlöny 2017/231. és a 2017/233. számában megjelent rendeletek:
MK 2017/233. számában:

A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása  

A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosítása

A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosítása

A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet módosítása

A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet módosítása

MK 2017/231. számában:
A Kormány 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

2017.12.18.

EGYES OKTATÁSI, SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNYEK ÉS AZ AZOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Írta: B.B.

A Magyar Közlöny 2017. évi 214. számában olvasható az alábbi 2017. évi CXCII. törvény: 

1. Fejezet
Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények módosításáról
2.Fejezet
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása
3. Fejezet
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
4. Fejezet
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
5. Fejezet
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény módosítása
6.Fejezet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
7. Fejezet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

2017.12.06.

A MIR WORKSHOP ELŐADÁSA ELÉRHETŐ A ZÁRT RÉSZBEN, FOLYTATÁS 2018. ÉV ELEJÉN

Írta: B.B.

Tisztelt Workshop résztvevők! 
Először is szeretnénk megköszönni mindenkinek a rendezvényen való részvételt.

A nagy érdeklődésre és a visszajelzésekre való tekintettel, szeretnénk már most  értesíteni Önöket, hogy jövőre - január végén, vagy február elején - megrendezésre kerül a következő workshop.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FVSZ MIR HONLAP

 

 

Képtalálat a következőre: „Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal A szakképzés és felnőttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttműködési Alap 

Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklődők!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külső értékelésre történő felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

ADATVÉDELEM - GDPR

Az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR ) 2018. május 25. napjától alkalmazandó, így eddig az időpontig valamennyi adatkezelőnek egységbe kell hozni adatkezeléseit a rendelettel. A rendelet alkalmazásai jelentős változást hoznak a mai szabályokhoz képest!

Az adott témával már foglalkoztunk a 2017.11.23-i Szakmai napon egy előadás keretében. Az FVSZ elnökségének terve szerint a közeljövőben egy workshop keretében folytatja ezt a tájékoztatást az érdeklődők számára, erről hamarosan hírt adunk ki a honlapon.

 Az GDPR-rel összefüggésbe alábbi hivatalos oldalon tájékozódhatnak:
Felkészülés az Adatvédelmi Rendelet alkalmazására 12 lépésben
GDPR végrehajtása kapcsán nyilvánosságra hozott iránymutatások

 

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelőlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelőlap