2017.02.22.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAMSZAKÉRTŐI TOVÁBBKÉPZÉSRE VALÓ JELENTKEZÉS II. CIKLUS

Írta: B.B.

Az NSZFH oldalán  az alábbi tájékoztatást olvashatják:
A 2016. október 6. és december 3. között (I. ciklus) lezajlott továbbképzés folytatásaként 2017. márciustól megszervezzük a további szakterület(ek)re vonatkozó továbbképzést. A továbbképzésre csak az a szakértő jelentkezhet, aki az I. ciklusban már egy szakterületre vonatkozóan a továbbképzést elvégezte. 
A II. ciklus lebonyolítását pénteki és szombati napokon 10 alkalommal 20-20 fős csoportokban (felnőttképzési igazgatás és programszakértői) szervezzük. 

Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a nem teljesített szakterület(ek) vonatkozásában a továbbképzés II. ciklusának befejezését követően a szakértői tevékenysége az előírt továbbképzési kötelezettségének teljesítéséig, de legfeljebb egy év időtartamra felfüggesztésre, az egy év letelte után törlésre kerül.

A továbbképzés helyszíne: Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 7.

A képzésre jelentkezni az alábbi oldalon, a szakterület és időpont kiválasztását követően, az űrlap kitöltésével lehet. Egy időpontra maximum 20 fő jelentkezhet (kivéve az utolsó két időpontot, ott a maximális létszám 40 fő), ezért, ha a jelentkezési lap inaktív – a csoport létszáma betelt -, abba a csoportba való jelentkezés már nem lehetséges, kérjük válasszon másik időpontot. 

2017.02.13.

NEMZETKÖZI KONFERENCIA - BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, PRALINE PROJEKT

Írta: B.B.

Tisztelt Tagtársak!

Budapesti Corvinus Egyetem Oktatásfejlesztési Observatory Központja  szeretettel meghívja Önt: A minőségfejlesztés új útjai, lehetőségei a felnőttkori tanulásban című nemzetközi konferenciára, amely 2017. március 2-án 10:00 – 12:30 óra között, a Budapesti Corvinus Egyetem főépület (1093 Budapest, Fővám tér 8.) III. előadójában kerül megrendezésre.

A PRALINE – Peer Review in Adult Learning to Improve Formal and Non-formal Education (Peer Review a felnőtt-tanulásban a formális és nem-formális oktatás és képzés minőségének javítására) című Erasmus+ projektünk a befejezéséhez közeledik. Ebből az alkalomból kerül megrendezésre a projekt legnagyobb létszámú szakmai rendezvénye, ahol a témához kapcsolódóan a hazai előadókon kívül nemzetközi szakértők is betekintést nyújtanak új kezdeményezésekbe, érdekes gyakorlatokba.

A PRALINE projekt célja, hogy olyan innovatív és fenntartható kezdeményezéseket, tevékenységeket fejlesszen ki a formális és a nem-formális felnőttkori tanulás-képzés terén működő intézmények számára, amelyek az e szervezetekben folyó képzések minőségbiztosításának támogatását szolgálják. Tudatosítja, és a középpontba helyezi a minőségkultúra kialakításának szükségességét, és ehhez egy újfajta gondolkodás- és szemléletmódra alapuló „barátságos” eszközt kínál – az Európai Peer Review eljárást. A projekt keretében a partnerek vállalták a felnőttkori tanulásban oktató szakemberek felkészítését az új külső értékelési módszertan alkalmazására; továbbá pilot Peer Review-k megvalósítását, amelyek alkalmat adtak a kifejlesztett módszer tesztelésére és tökéletesítésére.
Kérjük, részvételi szándékát jelezze legkésőbb 2017. február 28-áigregisztrációs űrlap kitöltésével!

Meghívó
Program 

2017.01.24.

MVM RENDELETE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÁGAZATÁBA TARTOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSEK SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEIRŐL

Írta: B.B.
Magyar Közlöny 2017/8. számában megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2017. (I. 23.) MvM rendelete a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről.

1. § Az 1. melléklet tartalmazza a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.
A  3.  melléklet tartalmazza az  Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet] és az  Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. § A 2. mellékletben kiadásra kerülő egyes szakmai és vizsgakövetelményekben feltüntetett szakmai előképzettségen túl az  adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni a  korábban kiadott azonos megnevezésű, állam által elismert szakképesítéseket is.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a  képzés megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

5. § Hatályát veszti a  közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet.

2017.01.24.

A MINISZTERELNÖK 11/2017. (I. 24.) ME HATÁROZATA HELYETTES ÁLLAMTITKÁR FELMENTÉSÉRŐL ÉS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR KINEVEZÉSÉRŐL

Írta: B.B.
Magyar Közlöny 2017/9. számában megjelent a miniszterelnök 11/2017. (I. 24.) ME határozata helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221.  § (2)  bekezdésének c)  pontja és a  220.  § (2) bekezdése alapján – a nemzetgazdasági miniszter javaslatára – dr. Odrobina Lászlót, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből – 2017. január 15-ei hatállyal – felmentem, egyidejűleg Pölöskei Gábornét a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává – 2017. január 16-ai hatállyal – kinevezem.
2017.01.10.

OSAP ADATSZOLGÁLTATÁSI HATÁRIDŐ

Írta: B.B.
Tisztelt Tagtársak!
Az alábbi OSAP adatszolgáltatási határidőre szeretnénk felhívni mindenki figyelmét! 

A statisztikai célok felhasználására szolgáló elektronikus adatszolgáltatás az OSAP 1665 Statisztikai Felület 2017 elektronikus felületen keresztül történik. A Korm. rendelet 8. mellékletének értelmében az adatok beküldésének határideje a vizsgát, illetve a képzés befejezését követő 10. nap, a hatósági jellegű és a 25 óránál kevesebb képzési idejű felnőttképzések esetében pedig az adott évet követő 10. nap. Az utóbbi képzések esetében tehát a 2016. évi adatszolgáltatás határideje 2017. január 10. napján lejár.

Felhívom a figyelmét, hogy az adatszolgáltatás elmaradása, illetve a beküldési határidő elmulasztása szankcionálást von maga után a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Nemzetgazdasági Minisztérium  
 
 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium   

 

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  

 

 

 

 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttműködési Alap 

Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 

Belépés FVSZ tagoknak:

Az FVSZ szolgáltatásai

Az FVSZ szolgáltatásairól 

a következő linkre 

kattintva olvashatnak bővebben.

Szolgáltatások

FVSZ - PROJEKTEK

 

Általános információk a projektről


Képzés
Audiovizuális és multimédiás eszközök önkénteseknek
EU PROJEKTMENEDZSMENT ÖNKÉNTESEKNEK 
ÖNKÉNTESSÉGI ESEMÉNYEK MENEDZSMENTJE

OER-REVEAL  
OPEN EDUCATION EUROPA
OPEN EDUCATION EUROPA / REVEAL  

 


 

ÉMI Trainbud  -  Build Up Skills Hungary projektet  

Kedvezményes ajánlatok tagoknak

Tisztelt Látogatók!

Ezen a felületen közzé tehetik ajánlataikat. A hirdetés feltétele, hogy az árból az FVSZ tagjai legalább 20%-os kedvezményt kapjanak. Részletes információ az FVSZ titkárságán.

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelőlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelőlap