2018.08.21.

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS ÜTEMEZÉSE 2018. DECEMBER 31-IG

Írta: B.B.

Tisztelt FVSZ Tagok!
A külső értékelés elvégzésének első határideje a felnőttképzési tevékenység folytatására kiadott első jogerős engedély időpontjától számított két év. Ezt követően a soron következő külső értékelések elvégzésének határideje mindig az értékelések dátumához viszonyított két év.

MÁR CSAK 4 HÓNAP A HATÁRIDŐIG!
Az Fktv. 33/B. § alapján a felnõttképzést folytató intézmények a 2018. március 31. napjáig esedékes és a Felnõttképzési Szakértõi Bizottság által nem elvégeztetett, a 14. § (2) bekezdése szerinti külsõ értékelést 2018. december 31-ig kötelesek elvégeztetni.

Azt javasoljuk, hogy a külső értékelés elvégeztetésével ne várják meg az év végét!

Kérem, a letöltött ajánlatkérõ formanyomtatvány a Felnõttképzõk Szövetségének az fvsz@fvsz.hu  email címre küldjék el. Az FVSZ 24 órán belül megküldi az Intézménynek az ajánlatát a külsõ értékelésre.

 Az ajánlatkérõ a zárt részben - belépés után - minden tagtársunk számára elérhetõ. 

2018.08.13.

SZAKKÉPZÉSI INNOVÁCIÓS TANÁCS

Írta: B.B.

Az NSZFH oldalán olvashatnak Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT) munkájáról.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kezdeményezésére első alkalommal, előkészítő jelleggel ült össze a Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT), amelynek legfőbb célja, hogy a középfokú szakképzési és felnőttképzési rendszer jövőbeli fejlesztési irányainak kérdésében aktív párbeszéd jöjjön létre a kormányzat és a szakképzési rendszer meghatározó szereplői között.

2018.08.02.

NSZFH: SZAKMAI VIZSGAELNÖKÖK, VIZSGABIZOTTSÁGI TAGOK ÉS VIZSGAJEGYZŐK TOVÁBBKÉPZÉSEI

Írta: B.B.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal továbbképzéseket szervez vizsgaelnökök, vizsgabizottsági tagok és vizsgajegyzők részére.
1. Felkészítés szakmai vizsgaelnöki feladatok ellátására – kezdő
A programot elsősorban azok részére javasoljuk, akik tervezik, hogy szakmai vizsgán elnöki feladatok ellátására pályázatot nyújtanak be, és még nem vettek részt szakmai vizsgán. A program célja, hogy a leendő vizsgaelnökök átfogó képet kapjanak a szakmai vizsgán ellátandó feladatokról. Programunk blended képzésként valósul meg, amely egy távoktatásos és egy jelenléti részből áll. A felkészítésre jelentkezők a tananyag első részét elektronikusan kapják meg, melynek elsajátítása után tesztet kell kitölteni szintén elektronikusan, a jelenléti oktatás napjáig. A felkészítés kétnapos, a részvétel beszámítható a háromévenként kötelező továbbképzésbe.

A felkészítés jelenléti része az alábbi időpontokban kerül megszervezésre:
2018. szeptember 25-26. Jelentkezési lap
2018. november 20-21. Jelentkezési lap

2. Szakmai vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok továbbképzése – haladó
A program a gyakorlott vizsgaelnökök részére kíván segítséget nyújtani a 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet alkalmazásához vizsgán előfordult esettanulmányok feldolgozásával. A részvétel beszámítható a háromévenként kötelező továbbképzésbe.
Az alábbi időpontokban kerül megszervezésre: 
2018. szeptember 26. Jelentkezési lap
2018. október 17. Jelentkezési lap
2018. november 21. Jelentkezési lap

3. Szakmai vizsgajegyzők felkésztő programja
A program a szakmai vizsgáztatás általános szabályain kívül kiemelten a vizsgajegyzők feladatairól ad tájékoztatást, továbbá segítséget nyújt a Törzslapnyilvántartási rendszer kitöltéséhez. Az alábbi időpontokban kerül megszervezésre:
2018. szeptember 19. Jelentkezési lap
2018. október 9. Jelentkezési lap
2018. november 14. Jelentkezési lap

Kérjük, hogy a részvételi költséget azután szíveskedjenek átutalni, ha megkapták a részvételről a visszaigazoló, tájékoztató levelet.
A jelentkezések regisztrációja beérkezési sorrendben történik, maximum 50 fő jelentkezését tudjuk fogadni. Ha betelt a létszám, nem lesz elérhető a jelentkezési lap az online felületen. 
Regisztrációval kapcsolatos információ: Leffler Adrienn szakreferens, e-mail: adrienn.leffler@nive.hu, telefon: 06 (1) 477 5966

2018.07.31

MKIK FELMÉRÉS: KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZATOK

Írta: B.B.

Közbeszerzési pályázatok a cégek körében
Az MKIK GVI 2018. januári negyedéves konjunktúra-felvételének eredményeiből

Az MKIK elemzése azt vizsgálja, miként alakult a vállalatok közbeszerzési pályázatokon való részvétele, milyen vállalati körben és milyen területeken jelenik meg leginkább ez irányú pályázati aktivitás, valamint, hogy a vállalatok milyen forrásokból értesülnek az éppen aktuális közbeszerzések kiírásáról.
1. Közbeszerzési pályázatokon való részvétel
A 2018 januárjában elvégzett negyedéves vállalati konjunktúra-felmérésben külön rákérdeztek arra, hogy mely cégek indultak közbeszerzési pályázatokon az elmúlt egy évben. E tekintetben a vállalati jellemzők vizsgálata azt mutatja, hogy a közbeszerzési pályázatokon való részvétel többé-kevésbé hasonlóan alakul a vállalatok regionális elhelyezkedésétől, létszámától, árbevételétől, valamint a külföldi tulajdon és az export részarányától függetlenül.
Ugyanakkor a vállalkozások tevékenységi köre szerint lényegi különbség tapasztalható a közbeszerzési pályázatokon való részvétel tekintetében.
• építőipari cégek csaknem egyötöde (19%) indult közbeszerzési pályázatokon
• feldolgozóipari vállalatok esetében szintén átlag feletti a pályázati részvétel (13%)
• A nem ipari vállalatok közbeszerzési pályázatok iránti érdeklődése lényegesen alacsonyabb ennél: a gazdasági szolgáltatást nyújtó cégek 8%-a, a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatok 6%-a indult ilyen jellegű pályázatokon
Kiírás:
• a pályázó cégek elsősorban állami és/vagy Európai Unió általi kiírásokon indultak,
• az Önkormányzatok által kiírt pályázatokra már lényegesen kevesebb cég jelentkezett.

A vállalatok 2017-es árbevételének hány százaléka köthető a közbeszerzési pályázatokhoz.
• 26 cégből 3 esetében nem volt közbeszerzési pályázathoz köthető árbevétel,
• az érintett cégek többsége (14 cég) esetén pedig ez az arány legfeljebb 20%.
2. Információforrások
A cégek csaknem fele (48%) egyáltalán nem figyeli a közbeszerzési pályázatokat.
A vállalatok fő jellemzői alapján elmondható:
• a nagyobb létszámú és árbevételű, valamint az építőiparban, a kereskedelemben és a gazdasági szolgáltatások területén működő cégek értesülnek nagyobb arányban a közbeszerzési pályázatokról,
Forrás:
• Közbeszerzési Értesítőből tájékozódnak (50%),
• de gyakori az üzlettársaktól (40%),
• az egyéb módokon (például kamarai tájékoztatás) (29%) és a rokonoktól, ismerősöktől (20%) történő információ-szerzés is.
• közvetlenül a közbeszerzések kiíróitól értesül az éppen aktuális pályázatokról (11%),
• 7%-uk céget bíz meg a közbeszerzések monitorozására,
• míg 5%-uk az európai közbeszerzéseket tartalmazó TED-ből (Tenders Electronic Daily) informálódik
Minél nagyobb egy cég, annál kiterjedtebb kapcsolathálóval rendelkezik.
A gazdasági szolgáltatásokat nyújtó, illetve az export tevékenységet nem folytató vállalatok között igen magas (48, illetve 34%) azon cégek aránya, melyek egyéb módon (például kamarai tájékoztatás útján) értesülnek a pályázati kiírásokról.
3. Összegzés
Eredményeink szerint nem mondható elterjedt jelenségnek a cégek körében a közbeszerzési pályázatokra jelentkezés

2018.06.28.

NEMZETI VERSENYKÉPESSÉGI TANÁCS ÜLÉSE

Írta: B.B.

A Nemzeti Versenyképességi Tanács ülését követően Varga Mihály pénzügyminiszter és Parragh László MKIK-elnök tartott sajtótájékoztatót. video
Varga Mihály pénzügyminiszter ismertetése szerint, a tanács a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) javaslatait vitatta meg a versenyképesség erősítésére és a magyarországi idegennyelv-tanulás hatékonyságának javításával is foglalkoztak.
A tanács emellett két további javaslatot tárgyal meg. Az egyik az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a másik pedig a jegybank javaslata, majd a három dokumentum alapján állítja össze július 10-e után a tanács saját javaslatcsomagját, amelyet a kormánynak nyújt be.
1. Napirendi pont: Versenyképességi javaslatok
Az MKIK 1600 cég megkérdezésével, valamint a kamara szakértői csapatával készítette el javaslatát, mely alapján a fenntartható növekedésnek van néhány feltétele:

  • átgondolt fegyelmezett gazdaságpolitika
  • alrendszerek megfelelő működtetése, egészségügy, oktatás, kutatás-fejlesztés, uniós források elköltése, infrastruktúra fejlesztése
  • hatékony állam működtetése
  • költségvetési fegyelem
  • csökkenő adóék
  • termelékenység javítása
  • szakképzett munkaerő
  • folyamatos alkalmazkodás, pl. ipar 4.0, digitális technológia

2. Napirendi pont: Nyelvtanulás
A második napirendi pont a nyelvtanulás volt a tanács ülésén. Megvitatták, hogy hol tart ma a nyelvoktatás, milyen lehetséges fejlesztési irányok szükségesek a nyelvtanulás és nyelvoktatás területén. Mindezen kérdésekről az EMMI szakemberei a következő Nemzeti Versenyképességi Tanács ülésre - 2018. július 10. - egy előterjesztési csomagot állítanak össze, 8-10 pontban összefoglalva a javaslataikat.

3. Napirendi pont: Munkaerőpiac
Minőségi változtatásra, minőségi javulásra van szükség a foglalkoztatáspolitikában. Varga Mihály bejelentette, hogy idén augusztus végén Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében új mintaprogram indul (német mintára) a foglalkoztatási osztályok munkájának átalakítása és a hatékonyság növelése érdekében. A foglalkoztatási osztályok munkatársainak meg kell tanulniuk személyre szabottan foglalkozni az emberekkel. Elsődleges feladat, hogy az inaktívak, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatásban lévők foglalkoztatását, valamint a nők (rész, távmunka foglalkoztatás) és nyugdíjasok foglalkoztatását, a munkaerőpiacra való újbóli belépését elősegítsék.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FVSZ MIR HONLAP

 

Képtalálat a következőre: „magyarország kormánya”

 

Képtalálat a következõre: „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal A szakképzés és felnõttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttmûködési Alap 

Akkreditált Felnõttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

OKTATÁSSZERVEZŐ ÁLLÁS

Felnőttképzési Intézmény Szakmai vezető (Oktatásszervező) kollégát keres!
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal és végzettséget igazoló dokumentumok másolatával
az alábbi email címen lehet: 
modernedukft@gmail.com

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSÕ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külsõ értékelésre történõ felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelõlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelõlap