2017.01.24.

A MINISZTERELNÖK 11/2017. (I. 24.) ME HATÁROZATA HELYETTES ÁLLAMTITKÁR FELMENTÉSÉRŐL ÉS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR KINEVEZÉSÉRŐL

Írta: B.B.
Magyar Közlöny 2017/9. számában megjelent a miniszterelnök 11/2017. (I. 24.) ME határozata helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221.  § (2)  bekezdésének c)  pontja és a  220.  § (2) bekezdése alapján – a nemzetgazdasági miniszter javaslatára – dr. Odrobina Lászlót, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből – 2017. január 15-ei hatállyal – felmentem, egyidejűleg Pölöskei Gábornét a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává – 2017. január 16-ai hatállyal – kinevezem.
2017.01.10.

OSAP ADATSZOLGÁLTATÁSI HATÁRIDŐ

Írta: B.B.
Tisztelt Tagtársak!
Az alábbi OSAP adatszolgáltatási határidőre szeretnénk felhívni mindenki figyelmét! 

A statisztikai célok felhasználására szolgáló elektronikus adatszolgáltatás az OSAP 1665 Statisztikai Felület 2017 elektronikus felületen keresztül történik. A Korm. rendelet 8. mellékletének értelmében az adatok beküldésének határideje a vizsgát, illetve a képzés befejezését követő 10. nap, a hatósági jellegű és a 25 óránál kevesebb képzési idejű felnőttképzések esetében pedig az adott évet követő 10. nap. Az utóbbi képzések esetében tehát a 2016. évi adatszolgáltatás határideje 2017. január 10. napján lejár.

Felhívom a figyelmét, hogy az adatszolgáltatás elmaradása, illetve a beküldési határidő elmulasztása szankcionálást von maga után a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján!
2017.01.03.

TÁJÉKOZTATÁS A 2017. JANUÁR 1-TŐL AZ NSZFH ÉS A PMKH KÖZÖTTI FELADATÁTADÁSRÓL

Írta: B.B.
Az NSZFH oldalán  megjelent tájékoztató alapján a következő változások lépnek érvénybe 2017. január 1-től:
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról (a továbbiakban: NSZFH) szóló kormányrendeletben meghatározott, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 2017. január 1-jével átkerülő hatósági feladat- és hatáskörök, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az NSZFH helyébe a Pest Megyei Kormányhivatal lép.

A fentiek alapján az átadásban érintett hatósági feladatok különösen:

A felnőttképzési engedélyek kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló eljárások lefolytatása.

Közhiteles nyilvántartás vezetése a felnőttképzési engedéllyel rendelkező képző intézményekről és engedélyezett képzéseikről.

A Felnőttképzési Információs Rendszer működtetése, beleértve a rendszerhez történő hozzáférések biztosítását.

A felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények vagyoni biztosítékkal kapcsolatos ügyeinek kezelése.

Az Országos Statisztikai Alapprogram (OSAP 1665-ös sz. adatlap) működtetésével kapcsolatos feladatok, a rendszerhez történő hozzáférés igénylések kezelése.

A felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények hatósági ellenőrzése.

A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentések fogadása, elbírálása, a szakértők nyilvántartása.

Felnőttképzési nyelvi programkövetelmény javaslatok kezelése, a nyelvi programkövetelmények nyilvántartása.

A külföldi szakképesítések hazai elismertetése.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítők kiadása a jogutód nélkül megszűnt szakmai vizsgaszervező intézmények esetében.


Felhívjuk figyelmét, hogy a felnőttképzési engedélyezéssel kapcsolatos eljárásokat továbbra ishttps://felnottkepzesiengedely.munka.hu online felületen kell kezdeményezni, 2017. január 1-től azonban az eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat a PMKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú számlájára kell megfizetni. Az eljárás egyebekben változatlan.

Magyar Közlöny 2016/218. számában megjelent a Kormány 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1. A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelölése
2. A PMKH feladatai

További információk a későbbiekben kerülnek közzétételre honlapunkon, illetve a PMKH  honlapján.

2017.01.03.

CSATLAKOZZON AZ EPALE KÖZÖSSÉGÉHEZ!

Írta: B.B.

Mi is az EPALE?
Az EPALE egy többnyelvű, nyitott közösség tanárok, oktatók, kutatók, tudományos területeken dolgozó szakemberek, politikai döntéshozók és bárki más számára, aki szakmai szerepet játszik a felnőtt tanulásban szerte Európában. Az EPALE szerepe az európai felnőtt tanítás színvonalának fejlesztése az Európai Bizottság támogatásával.
Az EPALE a felnőttképzéssel kapcsolatos bevált módszerek, hírek, szakpolitikai fejlemények, blogbejegyzések, események és szakmai anyagok hozzáférését és megosztását támogatja, amely jelenleg 19819 tagot számlál. 
EPALE előadás
EPALE kiadvány

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  

 

 

 

 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttműködési Alap 

Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelőlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelőlap